informacje » Zakłady IFS » Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.1 i 3.12
tel. 36-40-875 i 36-40-910

Skład Zakładu:
prof. dr hab. Lech Miodyński – kierownik (gabinet 4.52, tel. 36-40-849)
dr Dorota Gołek-Sepetliewa (p. 3.12, tel. 36-40-910)
dr Joanna Mleczko – (p. 3.12, tel. 36-40-910)
mgr Petra Gverić Katana (p. 3.1)
mgr Elena Micevska (p. 3.1)
mgr Tina Jugović (p. 3.1)
mgr Eric Starnes (p. 3.60)
Doktoranci:
mgr Antonina Kurtok – sekretarz (p. 3.12)

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej istnieje pod obecną nazwą w strukturze IFS od 2008 roku. Powstał z połączenia Zakładu Kultur Słowiańskich z Zakładem Dydaktyki Języków Obcych, służąc wymianie doświadczeń badawczych związanych z różnymi obszarami Słowiańszczyzny południowej i zachodniej oraz aktywizacji naukowej lektorów języków słowiańskich.

Działalność zakładu przebiega dwutorowo. Statutowym celem działalności w ramach profilu kulturoznawczego jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań w następujących zakresach:

  • konteksty i tradycje kulturowe literatur i języków słowiańskich;
  • przemiany cywilizacyjne i historyczne w krajach słowiańskich;
  • problemy identyfikacji kulturowej i etnicznej narodów słowiańskich;
  • regionalizm i uniwersalizm w kulturach słowiańskich.

Wymieniona problematyka podejmowana jest w ramach głównego tematu badawczego Słowiańskie teksty kultury. W zakresie dydaktycznym związane jest to z koordynacją (prof. dr hab. Lech Miodyński) bloku przedmiotów historyczno-cywilizacyjnych, z których część prowadzą lektorzy.

Z ostatnio przygotowanych w zakładzie publikacji wymienić należy tom zbiorowy Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze.

Zakład organizuje zebrania naukowe, na których są przedstawiane referaty i dyskutowane wyniki badań.