informacje » Sekce ÚSF » Sekce kontrastivních bádání a didaktiky cizích jazyků

Sekce kontrastivních bádání a didaktiky cizích jazyků

Sekce kontrastivních bádání a didaktiky cizích jazyků

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, kabinet 4.6

e-mail: krystyna.jarzabek@us.edu.pl

tel. +48 32 36-40-931

Členové Sekce:

dr hab. prof. UŚ Krystyna Jarząbek – vedoucí sekce (kabinet 4.6, tel. +48 32 36-40-913)

dr hab. Robert  Bońkowski  (kabinet 4.50, tel.  +48 32 36-40-863)

dr Sylwia Sojda

dr Magdalena Błaszak

dr Maja Jasińska  – tajemnice

dr Andrea Goótšová  (kabinet 3.1)

mgr Srđan Papić  (kabinet 3.1)

mgr Radek Jeřábek  (kabinet 3.1)

Doktorandi:

mgr Damian Pisarski (kabinet 3.61)

mgr Zofia Dembowska (kabinet 3.12)

Sekce realizuje bádání v oblasti:

– etymologie, onomastiky a slovotvorby v slovanských jazycích,

– slovanské konfrontační jazykovědy,

didaktiky cizích jazyků.

Pracovníci Sekce vedou didaktické kurzy z praktické výuky slovanských jazyků, konverzace, cvičení, přednášky a také bakalářské i magisterské semináře. Účastní se rovněž celostátních a zahraničních konferencí a vědeckých kongresů, odjíždějí na stáže a stipendia do výzkumných středisek v Česku, Chorvatsku, Makedonii, Srbsku a na Slovensku.

Pravidelně se konají porady Sekce, na kterých se diskutuje především na témata patřící k okruhu vědeckých zájmů jejích pracovníků a pozvaných hostů z jiných organizačních jednotek ÚSF – v první řadě ze Sekce slavistických kulturních studií.  Zaměstnanci přednášejí také referáty a podávají zprávu o výzkumných pracích, které realizují.

V oblasti didaktiky cizích jazyků Sekce odpovídá za výuku všech cizích jazyků v ÚSF – 8 slovanských jazyků, angličtiny, italštiny a latiny. Souvisí to s koordinací didaktiky cizích jazyků, tj. s dohledem nad:  studijními plány, postupem zkoušení a ověřováním výsledků výuky.