informacje » Pro pracovníky » Kontakt

Kontakt

Grupa językowa E-mail: Opiekun:
1. chorwacki chorwacki2014@gmail.com mgr Antonina Kurtok
1. czeski czesi2014@gmail.com mgr Damian Pisarski
2. chorwacki fil.slo.chor.2013@onet.pl dr hab. Robert Bońkowski
2. słowacki filologia.slow13@yahoo.pl dr Marta Buczek
3. bułgarski bulgarski1215@gmail.com dr Iliana Genew-Puhalewa
3. słowacki slovaci2012@gmail.com dr Sylwia Sojda
3. słoweński slovenski2012@gmail.com dr Maja Jasińska
3. serbski serbski.fs2012@gmail.com dr Katarzyna Majdzik
4. czeski czeska.filologia@gmail.com dr Dariusz Tkaczewski
4. chorwacki KROATYWNI@gmail.com dr Paulina Pycia
4. serbski slawistyka.serbistyka@gmail.com dr hab. Leszek Małczak
4. macedoński macedonczycy@wp.pl mgr Ewa Korytowska
5. bułgarski szopskasalatka@gmail.com dr Dorota Gołek-Sepetliewa
5. czeski bohemisci2010@gazeta.pl dr Małgorzata Kalita
5. słowacki slovak.fil@gmail.com dr Mariola Szymczak-Rozlach