informacje » Pro pracovníky » Kodex dobrých zvyků ve vysokých školách a Etický kodex vědeckého pracovníka

Kodex dobrých zvyků ve vysokých školách a Etický kodex vědeckého pracovníka

Kodeks dobrych praktyk w szkołach wyższych i Kodeks etyki pracownika naukowego

Kodeksy obwiązujące pracowników Uniwersytetu Śląskiego