informacje » Pro pracovníky » Tiskopisy a formuláře

Tiskopisy a formuláře

Dokumentacja dydaktyczna

Formularze Działu Nauki

 • formularze i informacje o procedurach – link

Umowy Dydaktyczne

 • Umowa dotycząca podróży służbowych doktorantów i studentów – pobierz

Podróże

 • Informacje finansowe dotyczące wyjazdów – link
 • Wniosek K (wniosek o wyjazd na konferencję krajową) – pobierz
 • Wniosek W (wniosek o wyjazd na konferencję – pobierz

(wniosek należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie)

 • Wniosek o urlop szkoleniowy (należy dołączyć do Wniosku W) – pobierz
 • Oświadczenie o odrabianiu zajęć dydaktycznych (należy uzyskać podpis dyrektora instytutu i dołączyć do Wniosku W) – pobierz
 • Wniosek G (wniosek w sprawie zaproszenia gościa zagranicznego) – pobierz
 • Do wniosku G – lista płatnicza dla gościa zagranicznego – pobierz
 • Druk delegacji – pobierz

(druk należy wypełnić komputerowo i wydrukować dwustronnie)

 • Rachunek kosztów krajowej podroży służbowej – pobierz
 • Rachunek kosztów zagranicznej podroży służbowej – pobierz
 • Polecenie wypłaty zaliczki zagranicznej podroży służbowej – pobierz
 • Oświadczenie (zastępczy dowód księgowy) – pobierz
 • Ewidencja przebiegu pojazdu – pobierz
 • Wzór pisma o wyrażenie zgody na użycie samochodu prywatnego do celów służbowych –pobierz
 • Wyjazdy krajowe – pobierz

Inne

 • Ocena pracy dyplomowej – pobierz
 • Urlopy naukowe – link
 • Sprawozdanie indywidualne z działalności naukowo-badawczej za rok 2012 – pobierz
 • Druk zamówienia do biblioteki – pobierz