informacje » За кандидате » Профил апсолвента

Профил апсолвента

Студије на Институту за словенску филологију дају високо стручно образовање и његовим се завршетком стиче академски назив научни првоступник (baccalaureus), односно, универзитетскапрвоступница (baccalaurea), након три године студија, као и академски назив магистар/магистра струке на нивоу магистерских студија, након петогодишњих студија. Значи то стицање знања, компетенција и вештина корисних најпре у обављању одређених професија.

Првоступник је након преддипломског студија стекао хуманистичко, филолошко те стручно образовање, које обухвата познавање књижевности, културе и историје првог језика. Стручњак је на подручју практичног знања првог језика (на нивоу стручности најмање Б2 ЦЕФ) и другог језика (на нивоу стручности најмање Б1). Уме да преводи стручне и уметничке текстове: на средњем нивоу првог језика студија те на основном нивоу другог језика студија. Уз то,првоступници поседују квалификације на подручју изабране научне дисциплине: науке о књижевности или лингвистике.

Дипломанти словенске филологије након завршетка студија 2. степена на Филолошкој специјализацији те Преводу у међукултурној комуникацији, осим вештина стечених већ током студија1. степена течно владају првим језиком (на нивоу најмање  Б2+ ЦЕФ), умеју да преводе стручне, пословне и уметничке текстове. Славистичке студије припремају студенте за професију преводиоца те им омогућавају полагање испита за судског тумача. Дипломант словенске филологије након завршетка студија 2. степена Међукултурне комуникације јужних и западних Словена поседује продубљено знање о култури јужних и западних Словена које му омогућава проницљиве културонаучне анализе. Уз то, апсолвент стиче високе квалификације на подручју изабране дисциплине: наукео књижевности, лингвистике, превођења или културологије.

Таква стручна припрема омогућава апсолвенту да нађе место на тржишту рада као стручњак који располаже потпуним познавањем словенског језика (словенских језика) те додатним квалификацијама које подупиру језичку компетенцију, на пример, у агенцијама за превођење и дипломатским установама. Стечена вештина омогућује му да преузме посао у издавачким кућама, редакцијама новина и часописа (укључујући и научне), у културним установама те у сектору услужних делатности, који захтева напредно познавање словенских језика и култура, попут туристичких агенција, путничких агенција, фирми које сарађују са словенским земљама или шире своју делатност на западну и јужну Еуропу.