Уписи

Поштовани кандидати и кандидаткиње

Институт за словенску филологију реализује редовне преддипломске и дипломске студије на смеру Словенска филологија.

На преддипломским студијама настава се изводи према језичко-културолошком програму.

У академској години 2015/2016. студенти могу међу понуђенима сами одабрати први страни језик: бугарски, хрватски, чешки, македонски, српски, словачки или словенски.

Други језик уписује се током друге године студија.

Током  студија студенти упознају јужнословенску и западнословенску историју, књижевност и културу те стичу потребне филолошке вештине. Многобројним путовањима, праксом и боравцима понуђенима у склопу научних програма Министарства науке и високога школства Републике Пољске или програма ЕРАЗМУС+ студентима се пружа могућност примене и усавршавања знања и вештина (особито језичких) у словенским земљама.

Студенти нашег Института самостално бирају лекторат страног језика из понуде других института Филолошког факултета. Пред крај четвртог семестра студенти уписују семинар (књижевнонаучни или линвистички) и завршавају студије  полагањем преддипломског испита те одбраном дипломског рада.

Првоступници редовних преддипломских студија на смеру Словенска филологија стичу знање језика барем на нивоу Б2 ЦЕФ, а другога језика барем на нивоу Б1 ЦЕФ.

Првоступници редовних студија на смеру Словенска филологија поседују језичке вештине првог језика (А) на нивоу Б2 ЦЕФ, а другог језика (Б) на нивоу Б1 ЦЕФ.

На студијима другог степена реализујемо наставу на трима специјализацијама:

–  Филолошка специјализација намењена је студентима филолошких смерова који су већ похађали наставу словенског језика. Студенти настављају да уче први и други језик (стичући најмање ниво Б2+ ЦЕФ) те проширују и развијају своје филолошке интересе у склопу изабране оријентације: лингвистичке или књижевнонаучне.

–  Превод у међукултурној комуникацији намењен је студентима филолошких смерова који су већ похађали наставу словенског језика. Студенти се упознају с проблематиком превођења и сродним језицима и усавршавају преводилачке компетенције првог и другог језика (стичући најмање ниво Б2+ ЦЕФ). Студенти бирају једну од две субспецијализације: књижевни превод или некњижевни превод.

–  Међукултурна комуникација јужних и западних Словена намењена је студентима свих хуманистичких преддипломских студија који се желе упознати с различитом и нарочито сликовитом словенском културом. Уз наставу првог и другог словенског језика, која на овој специјализацији тече од основнога степена, студенти се упознају с проблематиком међујезичке комуникације словенских култура. Студенти стичу знање првог и другог језика на нивоу најмање А2+ ЦЕФ.

Детаљне информације за упис на наш смер:

Услови/критеријуми уписа:

Ток уписа: Број кандидата претходних година:

Позивамо Вас да студирате на Институту за словенску филологију!