informacje » Za kandidate » Upisi

Upisi

Poštovani kandidati i kandidatkinje

Institut za slavensku filologiju provodi redoviti preddiplomski i diplomski studij na smjeru Slavenska filologija.

Na preddiplomskom studiju nastava se izvodi prema jezično-kulturološkom programu.

U akademskoj godini 2015./2016. studenti mogu među ponuđenima sami odabrati prvi strani jezik: bugarski, hrvatski, češki, makedonski, srpski, slovački ili slovenski.

Drugi jezik upisuje se tijekom druge godine studija.

Tijekom  studija studenti upoznaju južnoslavensku i zapadnoslavensku povijest, književnost i kulturu te stječu potrebne filološke vještine. Mnogobrojnim putovanjima, praksom i boravcima ponuđenima u sklopu znanstvenih programa Ministarstva znanosti i visokoga školstva Republike Poljske ili programa ERASMUS+ studentima se pruža mogućnost primjene i usavršavanja znanja i vještina (osobito jezičnih) u slavenskim zemljama.

Studenti našeg Instituta samostalno biraju lektorat stranoga jezika iz ponude drugih instituta Filološkog fakulteta. Potkraj četvrtoga semestra studenti upisuju seminar (književnoznanstveni ili jezikoslovni) i završavaju studij  polaganjem preddiplomskog ispita te obranom diplomskoga rada.

Prvostupnici redovitog preddiplomskog studija na smjeru Slavenska filologija stječu znanje jezika barem na razini B2 CEF, a drugoga jezika barem na razini B1 CEF.

Prvostupnici redovitog studija na smjeru Slavenska filologija posjeduju jezične vještine prvog jezika (A) na razini B2 CEF, a drugog jezika (B) na razini B1 CEF.

Na studijima drugog stupnja provodimo nastavu na trima specijalizacijama:

–  Filološka specijalizacija namijenjena je  studentima filoloških smjerova koji su već pohađali nastavu slavenskog jezika. Studenti nastavljaju učiti prvi i drugi jezik (stječući najmanje razinu B2+ CEF) te proširuju i razvijaju svoje filološke interese u sklopu izabrane orijentacije: lingvističke ili književnoznanstvene.

–  Prijevod u međukulturnoj komunikaciji namijenjen je studentima filoloških smjerova koji su već pohađali nastavu slavenskog jezika. Studenti se upoznaju s problematikom prevođenja i srodnim jezicima i usavršavaju prevoditeljske kompetencije prvog i drugog jezika (stječući najmanje razinu B2+ CEF). Studenti biraju jednu od dviju subspecijalizacija: književni prijevod ili neknjiževni prijevod.

–  Međukulturna komunikacija južnih i zapadnih Slavena namijenjena je studentima svih humanističkih preddiplomskih studija koji se žele upoznati s različitom i osobito slikovitom slavenskom kulturom. Uz nastavu prvog i drugog slavenskog jezika, koja na ovoj specijalizaciji teče od osnovnoga stupnja, studenti se upoznaju s problematikom međujezične komunikacije slavenskih kultura. Studenti stječu znanje prvog i drugog jezika na razini najmanje A2+ CEF.

Detaljne informacije za upis na naš smjer:

Uvjeti/kriteriji upisa:

Tijek upisa: Broj kandidata u prošlim godinama:

Pozivamo Vas da studirate na Institutu za slavensku filologiju!