informacje » Pro uchazeče » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Vážená uchazečko, vážený uchazeči,

Ústav slovanské filologie realizuje prezenční bakalářské a navazující magisterské studium v oboru: slovanská filologie.

Na  bakalářském studiu nabízíme výuku v jazykově-kulturním programu. V akademickém roce 2015/2016 si studenti sami mohou zvolit první oborový jazyk z následujících jazyků: bulharského, chorvatského, českého, makedonského, srbského, slovenského a slovinského jazyka. Druhý jazyk si vyberou ve druhém ročníku studia. Během studia studenti poznají historii, literaturu a kulturu jižních a západních Slovanů, získají důkladnou filologickou přípravu a mohou si sami ověřit své znalosti a dovednosti (především jazykové) přímo ve slovanských zemích díky účasti na mnohých výjezdech, stážích a pobytech, které jsou nabízeny v rámci vědeckých programů Ministerstva vysokého školství a vědy a nebo ERASMUS+. Studenti našeho oboru si samostatně volí lektorát cizího jazyka z nabídky připravené filologickými ústavy v Sosnovci. Na konci 4. semestru si studenti volí seminář (jazykovědný nebo literárněvědný) a končí studium obhajobou bakalářské práce a složením bakalářské zkoušky.

Absolventi prezenčního bakalářského studia v oboru slovanská filologie mají jazykové dovedností z oblasti prvního oborového jazyka na úrovni nejméně B2 SERRa také z oblasti druhého oborového jazyka na úrovni nejméně B1 SERR.

Na navazujícím magisterském studiu nabízíme výuku ve třech studijních programech:

program: Obecná filologie je určen absolventům  filologických oborů, na kterých byla vedena výuka slovanského jazyka, nacházejícího se v naši nabídce v daném akademickém roce. Studenti tohoto programu pokračují ve výuce prvního a druhého oborového jazyka (a získávají úroveň nejméně B2+ SERR), rozšiřují a rozvíjejí své filologické znalostí v rámci samostatně zvoleného programu: jazykovědného nebo literárněvědného.

program: Překlad v mezikulturní komunikaci je určen absolventům filologických oborů, na kterých byla vedena výuka slovanského jazyka, nacházejícího se v naši nabídce v daném akademickém roce. Studenti tohoto programu se seznámí s problematikou překladu v blízkých jazycích a procvičují své překladatelské kompetence na materiálech prvního a druhého oborového jazyka (a získávají nejméně úroveň B2+ SERR). Studenti si vybírají jeden ze dvou programů: literární nebo neliterární překlad.

program: Mezikulturní komunikace jižních a západních Slovanů je určen absolventům libovolného humanistického bakalářského studia, kteří by si přáli poznat různorodou a nesmírně barvitou slovanskou kulturu. Kromě výuky prvního a druhého slovanského jazyka, která v tomto programu probíhá od základů sestudenti seznámí s problematikou mezikulturní komunikace v rámci slovanských kultur. Studenti tohoto programu končí výuku prvního a druhého oborového jazyka na úrovni nejméně A2+ SERR.

Níže jsou uvedeny odkazy na podrobné informace o přijímacích zkouškách na náš obor:

Kritéria kvalifikace:

Průběh přijímacích zkoušek:

Počet uchazečů v minulých ročnících:

Zveme Vás na studium v Ústavu slovanské filologie!