informacje » Катедре ИФС » Катедра за словенске књижевности

Катедра за словенске књижевности

Катедра за словенске књижевности

ул. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, соба 3.12

имејл: jozef.zarek@us.edu.pl, тел. 004832 36-40-910

Чланови Катедре:

др. хаб. Јузеф Зарек (dr hab. Józef Zarek)– прочелник (соба  4.6, тел. 004832 36-40-913)

проф. ред. др. хаб. Барбара Чапик-Литињска (prof. zw. dr hab. Czapik-Lityńska) (соба 4.21, тел. 004832 36-40-849)

др. сц. Изабела Мрочек (dr Izabela Mroczek)

др. сц. Ана Рутар (dr Anna Ruttar) – секретарица

др. сц. Малгоржата Калита (dr Małgorzata Kalita)

др. сц. Катажина Мајђик (dr Katarzyna Majdzik) (соба 3.62)

Катедра за словенске књижевности утемељена је у склопу Института 1989. Спроводи истраживања словенских књижевности XIX. и XX. века. Анализирана проблематика односи се на књижевноисторијски процес (национална и компаративна перспектива), формирање и развој културних модела, културне идентификације, књижевне антропологије. Предмет су истраживања кључни проблеми словенских књижевности повезани с културним традицијама и променама које се догађају у савременој књижевној свести. Трансформације свести истражују се на нивоима развоја идеја, митова, утопија и уметничких облика, особито песничких.