informacje » Sekce ÚSF » Sekce slovanských literatur

Sekce slovanských literatur

Sekce slovanských literatur

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.12
e-mail: jozef.zarek@us.edu.pl
tel. 36-40-910

Členové Sekce:

dr hab. Józef Zarek – vedoucí (gabinet 4.6, tel. 36-40-913)
prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (gabinet 4.21, tel. 36-40-849)
dr Izabela Mroczek
dr Anna Ruttar – sekretarz
dr Małgorzata Kalita
dr Katarzyna Majdzik (p. 3.62)

Sekce slovanských literatur působí v Ústavu slovanské filologie od roku 1989. Sekce realizuje bádání o slovanských literaturách 19. a 20. století. Projednávané otázky se týkají literárněhistorického procesu v národní a srovnávací perspektivě, formování kulturních útvarů a modelů, kulturní identifikace a literárněvědné antropologie. Předmětem zkoumání jsou klíčové problémy slovanských literatur spojené s jejich kulturními tradicemi a proměnami, které nastávají v moderním literárním povědomí. Jeho transformace jsou zkoumány na úrovni vývoje idejí, mýtů, utopií i uměleckých forem, zejména básnických.