informacje » Катедре ИФС » Катедра за савремене јужно- и западнословенске језике

Катедра за савремене јужно- и западнословенске језике

Катедра за савремене јужно- и западнословенске језике

Адреса:

ул. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, соба 3.60

имејл: maria.cichonska@us.edu.pl, тел. 004832 36-40-926

Чланови Катедре:

др. хаб. Марија Ћихоњска, проф. УШ (dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska) – начелница (соба 4.6, тел. 004832 36-40-913)

др. сц. Илиана Генев Пухалева (dr Genew-Puhalewa)

др. сц. Мариола Шумчак Розлах (dr Szymczak-Rozlach)

др. сц. Паулина Пића (dr Paulina Pycia) – секретарица

др. хаб. Дариуш Ткачевски (dr hab. Dariusz Tkaczewski)

Катедра за савремене јужно- и западнословенске језике основана је 2008. Након реорганизације Института, круг научнихи интереса бивше Катедре за јужнословенску лингвистику(која је била део Института за словенску филологију од1991) проширио се на питања везана за западнословенске језике.Од 2003. године начелница је Катедре др. хаб. Марија Ћихоњска проф. УШ.

Катедра спроводи истраживања на подручју синхронијске лингвистике јужно- и западнословенских језика и – у мањој мери –источнословенских језика, те дидактичку делатност у склопу свих јужно- и западнословенских језика који су у програму студија.

Научни рад чланова Катедре обухвата истраживања (такође конфронтативна) у склопу прагмалингвистике и структуре текста, граматичких категорија у јужно- и западнословенским језицима, бугарског језика (такође бугарско-новогрчких односа), словеначког језика, тзв. штокавских језика те чешког и словачког језика. Недавно су истраживања проширена на словенску лексикографију.

У склопу дидактичке делатности чланови Катедре воде језичке вежбе из словенских језика, семинаре, предавања, додипломске и последипломске семинаре повезане с профилом Катедре те колегијум из културе и стилистике пољског језика. У настави често суделују стипендисти из иностранства, нпр. Русије, Србије и Јапана.

Чланови Катедре учествују на домаћим и страним конференцијама и конгресима који су посвећени језичким, социолингвистичким, преводилачким и глотодидактичким темама. Захваљујући сарадњи са истраживачким центрима у Босни, Хрватској, Црној Гори, Чешкој, Србији, Словенији и Словачкој те у Аустрији и Грчкој,добијају стипендије, суделују у мобилности особља у склопу програма Еразмус, што омогућава стручно усавршавање и развој међународне сурадње.