informacje » Историја

Историја

Славистика је на Шлеском универзитетуоснована 1974. г. на иницијативу професора Казимјежа Полањског. На почетку је била део Института за стране филологије и деловала је као Завод за словенску филологију. 1980. г. доц. др. хаб. Вођимјеж Пјанка преиначио је Завод у Катедру за словенску филологију уз промену његове структуре. 1990. г. професор Емил Токаж (Tokarz)још је једанпут реорганизовао систем и претворио Катедру у вишу јединицу – Институт за словенску филологију, и тиме започео динамичан развој шлеске славистике. Славистиком су управљали:

prof. dr hab. Mieczysław Basaj (1974-1975)
prof. dr hab. Roman Laskowski (1975-1979)
doc. dr hab. Włodzimierz Pianka (1979-1981)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1981-1985)
dr hab. prof. UŚ Maja Szymoniuk (1985-1986)
prof. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska (1986-1989)
prof. dr hab. Emil Tokarz (1989-2001)
dr hab. Józef Zarek (2001-2008)
dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska (2008-2012)
prof. dr hab. Lech Miodyński (2012-nadal)

Данас на шлеској славистици постоје преддипломскеи дипломскестудијеславистике. На преддипломским студијимаједна је специјализација – језичко-културолошка. На дипломским студијамасу две специјализације:  Филолошка и Превод у међукултурној комуникацији. Од 2010. г. водимо Курс за преводиоце изабраних словенских језика.

Студије на шлеској славистици омогућују стицање темељног знања на подручју науке о књижевности, лингвистике и теорије и праксе превођења (која почиње на 2. степену јер студенти тек почињу да уче словенске језике на првој години студија). Највише места у програмима заузимају, осим лекторских вежби, предмети из науке о књижевности, историје и културе изабраног словенског језика. Додатно се од 3. семестра уводи други језик. Славистичке студије, дакле, пример су двопредметног студија. У програмима се налазе и изборни предмети, који зависе од изабране специјализације (књижевна, лингвистичка или традуктолошка). Традуктолошки програм практично припрема студенте за струку преводиоца и културног посредника, нудећи предмете подједнако с подручја теорије, као и праксе превођења те историје културних веза Пољске и словенских народа. Традуктолошка оријентација одлика је шлеске кроатистике, која баш на томе подручју доследно, од деведесетих година, води дидактичку делатност и истраживачки рад. То је, с једне стране, документација културних веза Пољске са словенским народима и опис рецепције словенских култура у Пољској.

Шлеска славистика запошљава стручњаке готово свих јужно- и западнословенских језика. Нуди могућност студирања седам језика на следећим програмима студија:

– бугарска филологија – хрватска филологија – чешка филологија – македонска филологија – српска филологија – словачка филологија – словеначка филологија

Сваке академске године отварамо изабране филологије зависно од интереса студената. После студија 1. и 2. степена могуће је наставити студије на последипломским студијама.

Институт сарађује с многим иностраним универзитетским центрима у свим словенским земљама. Студенти имају могућност студирања у иностранству преко различитих програма у којима учествује Шлески универзитет(пре свега, Еразмус Плус и ЦЕЕПУС). То су краће летње школе и дуже семестралне стипендије.

За студенте изван шлеске агломерације,универзитет нуди места у студентским домовима који се налазе близу Института. Институт за словенску филологију важан је славистички центар. Уз истраживачко-дидактичку делатност, његов је главни задатак подупирање односа са земљама у суседству, сарадња с националним мањинама, представљање и популаризација научних и културних достигнућа словенских народа.