informacje » Катедре ИФС » Катедра за културолошку славистику

Катедра за културолошку славистику

Катедра за културолошку славистику

ул. Grota-Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

собе: 3.1 и 3.12 тел. 004832 36-40-875 и 004832 36-40-910

Чланови Катедре:

проф. др. хаб. Лех Мјодињски (prof. dr hab. Lech Miodyński) – директор (соба 4.21, тел. 004832 36-40-849)

др. сц. Дорота Голек-Сепетлијева (dr Gołek-Sepetliewa) (соба 3.12, тел. 004832 36-40-910)

др. сц. Јоана Млечко (dr Joanna Mleczko) – секретарица (соба 3.12, тел. 004832 36-40-910)

Ева Коритовска (mgr Ewa Korytowska), маг.

Петра Гверић-Катана, маг. (mgr Petra Gverić Katana соба 3.1)

Елена Мицевска, маг. (соба 3.1)

Тина Југовић, маг. (соба 3.1)

Докторанти:

Антонина Курток, маг. (соба 3.12)

Катедра за културолошку славистику постоји под садашњим именом у структури Института од 2008. године. Катедра је настала спајањем две јединица: Катедре за словенскекултуре и Катедре за поучавање страних језика,у циљу размене научних искустава која се односе на различита подручја јужног и западног словенства те активирања научне делатности лектора страних језика.

Делатност Катедре усмерена је на науку о култури.У склопу културалних студија воде се интердисциплинарна истраживањана у следећим подручјима: •контексти и културне традиције словенске литературе и словенских језика; •цивилизацијске и историјске промене у словенским земљама; • проблеми културне и етничке идентификације словенских народа; • регионализам и универзалност словенских култура.

Споменута проблематика истражује се у склопу главне истраживачке теме Катедре:Словенски текстови културе. Кад је реч о настави, односи се на координацију (проф. др. хаб. ЛехМјодињски) цивилизацијско-историјских предмета,од којих неке изводе лектори страних језика.

Једна је од задњих публикација у оквиру Катедре зборник Цивилизација-простор -текст. Словенска културна топографија у језику и књижевности.

Катедра организује научне састанке на којима се одржавају реферати и воде расправе о резултатима истраживања.