informacje » Katedre ISF » Katedra za slavistične kulturne študije

Katedra za slavistične kulturne študije

Katedra za slavistične kulturne študije

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.1 i 3.12
tel. 36-40-875 i 36-40-910

Skład Zakładu:
prof. dr hab. Lech Miodyński – kierownik (gabinet 4.21, tel. 36-40-849)
dr Dorota Gołek-Sepetliewa (p. 3.12, tel. 36-40-910)
dr Joanna Mleczko – sekretarz (p. 3.12, tel. 36-40-910)
mgr Ewa Korytowska
mgr Petra Gverić Katana (p. 3.1)
mgr Elena Micevska (p.3.1)
mgr Tina Jugović (p.3.1)
Doktoranci:
mgr Antonina Kurtok (p.3.12)

Katedra za slavistične kulturne študijeobstaja v strukturi Inštituta za slovansko filologijo od leta 2008. Nastala je z združenjem Katedre za slovanske kulture in Katedre za didaktiko tujih jezikov, kar je omogočilo izmenjavo izkušenj v okviru južno- in zahodnoslovanskega jezikovnega in kulturnega okolja, hkrati pa je združitev pripomogla k znanstvenemu delovanju lektorjev slovanskih jezikov.

Dejavnost Katedrese odvija v dveh smereh. Poglavitna naloga enote je izvajanje interdisciplinarnih raziskav na spodaj navedenih področjih:

kontekst in kulturne tradicije slovanskih književnosti in jezikov

  • civilizacijsko in zgodovinsko preoblikovanje v slovanskih državah
  • problem kulturne in etnične identitete slovanskih narodov
  • regionalizem in univerzalizem v slovanskih kulturah

Omenjena problematika je obravnavana v okviru glavne raziskovalne teme Slovanska besedila kulture. V didaktičnem smislu pomeni prepletanje in koordinacijo (prof. dr hab. Lech Miodyński) zgodovinsko-civilizacijskih predmetov, ki jih med drugimi vodijo tudi lektorji.

Na področju znanstvenih izdaj lahko omenimo knjige: Cywilizacja – przestrzeń – tekst (Civilizacija – prostor – besedilo), Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze (Slovanska kulturna topografija v jeziku in književnosti).

Enota organizira tudi znanstvene sestanke, na katerih delavci predstavljajo referate ter izmenjujejo mnenja o rezultatih raziskav.