informacje » Oddelenia ISF » Oddelenie slavistických kultúrnych štúdií

Oddelenie slavistických kultúrnych štúdií

Oddelenie slavistických kultúrnych štúdií

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, kancelária č.  3.1 i 3.12
tel. +48 32 36-40-875 i 32 36-40-910

Členovia Oddelenia:

prof. dr hab. Lech Miodyński – Vedúci Oddelenia (kancelária č. 4.21, tel. +48 32 36-40-849)
dr Dorota Gołek-Sepetliewa (kancelária č. 3.12, tel. +48 32 36-40-910)
dr Joanna Mleczko – sekretarz (kancelária č. 3.12, tel. +48 32 36-40-910)
mgr Ewa Korytowska
mgr Petra Gverić Katana (kancelária č. 3.1)
mgr Elena Micevska (kancelária č. 3.1)
mgr Tina Jugović (kancelária č. 3.1)
PhD. študenti:
mgr Antonina Kurtok (kancelária č. 3.12)

Oddelenie slavistických kultúrnych štúdií existuje na Inštitúte slovanskej filológie pod dnešným názvom od roku 2008. Vznikol spojením dávneho Oddelenia slovanských kultúr a Oddelenia didaktiky cudzích jazykov, vďaka čomu sa umožnila výmena výskumných skúseností súvisiacich s rôznymi regiónmi južných a západných Slovanov a vedecky aktivovala činnosť lektorov slovanských jazykov.

Činnosť Oddelenia sa vyvíja v dvoch líniách. Štatutárnym účelom činnosti v rámci kultúrneho profilu je realizácia interdisciplinárnych výskumov vnasledujúcomrozsahu:

  • kontextyakultúrnetradícieslovanskýchliteratúr a jazykov;
  • civilizačnéahistorickézmenyv slovanskýchkrajinách;
  • problémykultúrnejaetnickejidentity slovanskýchnárodov;
  • regionalizmusauniverzalizmusv slovanskýchkultúrach.

Uvedená problematika je realizovaná v rámci hlavnej výskumnej témy Slovanské texty kultúry. V didaktickom rozsahu sa nadväzuje na koordináciu prof. dr hab. Lech Miodyńskim v bloku historicko – civilizačných predmetov, ktorých časť prednášajú lektori.

Z naposledy pripravených publikácií je nutné spomenúť kolektívny zväzok pod názvom Cywilizacja – przestrzeń – tekst. Słowiańska topografia kulturowa w języku i literaturze / Civilizácia – priestor – text. Slovanská kultúrna topografia v jazyku a literatúre.

Oddelenieorganizujevedecké stretnutia, kde sú prezentované a diskutované výsledky výskumov.