informacje » Одделите на ИСФ » Оддел за културолошка славистика

Оддел за културолошка славистика

Оддел за културолошка славистика

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.1 i 3.12
tel. 36-40-875 i 36-40-910

Skład Zakładu:
prof. dr hab. Lech Miodyński – kierownik (gabinet 4.21, tel. 36-40-849)
dr Dorota Gołek-Sepetliewa (p. 3.12, tel. 36-40-910)
dr Joanna Mleczko – sekretarz (p. 3.12, tel. 36-40-910)
mgr Ewa Korytowska
mgr Petra Gverić Katana (p. 3.1)
mgr Elena Micevska (p.3.1)
mgr Tina Jugović (p.3.1)
Doktoranci:
mgr Antonina Kurtok (p.3.12)

Оддел за културолошката славистика под сегашното име постои во структурата на ИСФ  од 2008 година. Создаден е преку спојувањето на Одделот на словенските култури со Одделот на дидактиката на странските јазици, со цел размена на истражувачките искуства поврзани со различните области на јужното и западното Словенство и научната активизација на лекторите по словенските јазици.

Дејноста на Одделот се одвива двоструко. Статутарната цел на дејноста во рамките на културолошкиот профил е интердисциплинарното истражување во долунаведените области:

  • Контекстите и културните традиции во словенските литератури и јазици;
  • Цивилизациските и историските промени во словенските земји;
  • Проблемите на културната и етнолошката идентификација на словенските народи;
  • Регионализам и универсализам во словенските култури.

Горенаведената проблематика се истражува во рамките на главната истражувачка тема Словенските текстови на културата. Во дидактиката,  тоа е поврзано со координацијата (проф. д-р Лех Мјодињски) на групата на историско-културолошки предмети, од кои дел ги водат лекторите.

Од последните публикации во Одделот најважните се: заедничкиот том Цивилизација – простор – текст. Словенската културна топографија во јазик и литература.

Одделот организира научни состаноци, каде што се представуваат реферати и се дискутираат ефектите од научните истражувања.