informacje » Katedre ISF » Katedra za kulturološku slavistiku

Katedra za kulturološku slavistiku

Katedra za kulturološku slavistiku

 ul. Grota-Roweckiego 5

41-205 Sosnowiec

sobe: 3.1 i 3.12 tel. 004832 36-40-875 i 004832 36-40-910

Članovi Katedre:

prof. dr. hab. Lech Miodyński – pročelnik (soba 4.21, tel. 004832 36-40-849)

dr. sc. Dorota Gołek-Sepetliewa (soba 3.12, tel. 004832 36-40-910)

dr. sc. Joanna Mleczko – tajnica (soba 3.12, tel. 004832 36-40-910)

Ewa Korytowska, mag.

Petra Gverić-Katana, mag. (soba 3.1)

Elena Micevska, mag. (soba 3.1)

Tina Jugović, mag. (soba 3.1)

Doktoranti:

Antonina Kurtok, mag. (soba 3.12)
Katedra za kulturološku slavistiku postoji pod sadašnjim imenom u strukturi Instituta od 2008. godine. Katedra je nastala spajanjem dviju jedinica: Katedre za slavenske kulture i Katedre za poučavanje stranih jezika u cilju razmjene znanstvenih iskustava koja se odnose na različita područja južnog i zapadnog slavenstva te aktiviranja znanstvene djelatnosti lektora stranih jezika.

Djelatnost Katedre usmjerena je na znanost o kulturi. U sklopu kulturalnih studija vode se interdisciplinarna istraživanja na sljedećim područjima: • konteksti i kulturne tradicije slavenske literature i slavenskih jezika; • civilizacijske i povijesne promjene u slavenskim zemljama; • problemi kulturne i etničke identifikacije slavenskih naroda; • regionalizam i univerzalnost slavenskih kultura.

Spomenuta problematika istražuje se u sklopu glavne istraživačke teme Katedre: Slavenski tekstovi kulture. Kad je riječ o nastavi, odnosi se na koordinaciju (prof. dr. hab. Lech Miodyński) civilizacijsko-povijesnih kolegija, od kojih neke izvode lektori stranih jezika.

Jedna je od zadnjih publikacija u okviru Katedre zbornik Civilizacija – prostor – tekst. Slavenska kulturna topografija u jeziku i književnosti.

Katedra organizira znanstvene sastanke na kojima se održavaju referati i vode rasprave o rezultatima istraživanja.