informacje » Sekce ÚSF » Sekce slavistických kulturních studií

Sekce slavistických kulturních studií

Sekce slavistických kulturních studií

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.1 i 3.12
tel. 36-40-875 i 36-40-910

Skład Zakładu:
prof. dr hab. Lech Miodyński – kierownik (gabinet 4.21, tel. 36-40-849)
dr Dorota Gołek-Sepetliewa (p. 3.12, tel. 36-40-910)
dr Joanna Mleczko – sekretarz (p. 3.12, tel. 36-40-910)
mgr Ewa Korytowska
mgr Petra Gverić Katana (p. 3.1)
mgr Elena Micevska (p.3.1)
mgr Tina Jugović (p.3.1)
Doktoranci:
mgr Antonina Kurtok (p.3.12)

Sekce slavistických kulturních studií s tímto názvem existuje ve struktuře ÚSF od roku 2008. Vznikla ze spojení Sekce slovanských kultur a Sekce didaktiky cizích jazyků, aby sloužila výměně výzkumných zkušeností spojených s různými oblastmi jižních a západních Slovanů a také vědecké aktivizaci lektorů slovanských jazyků.

Činnost sekce probíhá ve dvou směrech. Statutárním cílem jejího působení v rámci profilu kulturních studií je vedení interdisciplinárních bádání v následujícím rozsahu:

  • kontexty a kulturní tradice slovanských literatur a jazyků;
  • civilizační a historické proměny ve slovanských zemích;
  • problém kulturní a etnické identifikace slovanských národů;
  • regionalismus a univerzalismus ve slovanských kulturách;

Výše uvedená problematika je realizována v rámci hlavního výzkumného tématu Slovanské kulturní texty. V didaktickém rozsahu se to spojuje s koordinací (prof. dr hab. Lech Miodyński) historicko-civilizačního bloku předmětů, jejichž část je vedena lektory.

Z nedávno připravovaných publikací v sekci lze vyjmenovat kolektivní svazek Civilizace – prostor – text. Slovanská kulturní topografie v jazyku a literatuře.

Sekce pořádá vědecké porady, na kterých jsou prezentovány referáty a probíhají diskuse o výsledcích bádání.