informacje » Катедра за теорију књижевности и превођења

Катедра за теорију књижевности и превођења

Катедра за теорију књижевности и превођења

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.62
e-mail: m.buczek@interia.pl
tel. 36-40-925

Skład Zakładu:
prof. zw. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz – kierownik (gabinet 4.15, tel. 36-40-912)
dr Lucyna Spyrka
dr hab. Leszek Małczak
dr Marta Buczek – sekretarz
dr Monika Gawlak

Doktoranci:
mgr Joanna Cieślar
mgr Marlena Gruda

Катедра за теорију књижевности и превођења основана је 1992. године у склопу Института за словенску филологију Шлеског универзитета. Научници на овој Катедри баве се теоријом књижевности и науком о превођењу везаним за словенске књижевности – хрватску, српску, чешку, словачку и словеначку, које чине део програма студија на Институту.

Делатност Катедре обухвата одржавање наставе за студенте и вршење научних истраживања. Наставници су задужени за подучавање предмета који развијају филолошке способности и компетенције студената у научној теорији и пракси (интерпретација и анализа књижевних текстова, структура текста, методологија проучавања књижевности, књижевноисторијски процеси) те у теорији и пракси превођења као новом уметничком и друштвеном феномену.

Научни рад Катедре усредсређује се на два тематска круга (Књижевни и књижевноисторијски дискурс и Теорија превођења) који обухватају широк распон истраживачких проблема, попут проучавања књижевних облика у односу на културну стварност, локални и универзални ритам развоја различитих књижевности  икултура, типологију превода у односу на разлике међу језичким системима у процесу превођења и модел света уписан у њих, разлике међу књижевним и културним традицијама, индивидуалним светоназорима и сензибилитетима те комуникацијским схемама.

Од 2008. године наставници Катедре суделују у издавачком пројекту Przekłady Literatur Słowiańskich (Преводи словенских књижевности) под вођством проф. др. хаб. Божене Токаж(Bożena Tokarz). Przekłady Literatur Słowiańskich серијска су публикација на попису бодованих часописа Министарства науке и високог школства Републике Пољске (10 бодова). Досад се појавило пет тематских свезака часописа те шест паралелно изданих библиографских свезака, који се састоје од каталога превода словенских књижевности у Пољској те превода пољске књижевности у словенским земљама, објављених у штампи од 1990. до 2014. године.

Научни програм Катедре узима у обзир могућност проширивања проучавања доприносом представника других истраживачких специјализација те представника осталих словенских филологија. Отварање нових подручја истраживања помоћи ће при отварању компаративних перспектива. Теорија књижевности уско је повезана с компаратистиком, чиме се избегава замка фактографских или међусобних личних утицаја у научним радовима. Упућује се, дакле, на конкретни (текстом одређен) однос између свести и структуре књижевног текста, и у том смислу на одступања од норме унутар исте конвенције или развојне тенденције. Компаратистика и теорија књижевности захтевају интердисциплинарну перспективу, коју у својим публикацијама негују управо научници на Катедри. Занимање за оба подручја истраживања књижевности  огледа се у радовима везанима за преводе књижевних текстова.

Сваке треће среде или четвртка у месецу, у 16.30 или 17 сати, одржавају се научна већа запослених на Катедри, на којима (у расправи или с посебним излагањем) могу учествовати не само научници с Катедре за теорију књижевности и превођења него и представници других катедра Института за словенску филологију и осталих института Шлеског универзитета.

Преузимање Теме састанака Катедре за теорију књижевности и превођења: