informacje » Sekce teorie literatury a překladu

Sekce teorie literatury a překladu

Sekce teorie literatury a překladu

ul. Grota-Roweckiego 5, 41-205 Sosnowiec, p. 3.62
e-mail: m.buczek@interia.pl
tel. 36-40-925

Skład Zakładu:
prof. zw. dr hab. Bożena Pikala-Tokarz
dr hab. Leszek Małczak- kierownik (gabinet 4.15, tel. 36-40-912)
dr hab. Lucyna Spyrka
dr Marta Buczek – sekretarz
dr Monika Gawlak

Doktoranci:
mgr Joanna Cieślar
mgr Marlena Gruda

Sekce teorie literatury a překladu vznikla v roce 1992 v rámci struktury Ústavu slovanské filologie Slezské univerzity. Mezi její členy patří pracovníci specializující se na teoretickou problematiku spojenou s různými literaturami, tj. chorvatskou, srbskou, českou, slovenskou a slovinskou, jež jsou reprezentovány v programech studijních oborů vedených Ústavem.

Činnost sekce zahrnuje didaktiku a výzkumné práce. Tým pracovníků je věcně odpovědný za didaktiku bloku předmětů připravujících studenty a rozšiřujících jejich filologické znalostí z oblasti literárněvědné teorie a praxe (interpretace a četba literárních textů, struktura textu, metodologie literárních bádání, literárněhistorický proces,) a také teorie a analýzy překladu jako nového uměleckého a sociálního jevu.

Vědecká práce Sekce se zaměřuje na dvě témata (literární a literárněvědný diskurs a také teorii překladu) zahrnující široký rozsah výzkumných problémů, jako například: bádání literárních forem vzhledem ke kulturní realitě a také lokálního a univerzálního vývojového rytmu v jednotlivých literaturách a kulturách, typologie překladů vzhledem k rozdílům mezi jazykovými systémy, účastnící se překladatelského procesu, spolu s modely světa, jež jsou nich vepsány, rozdíly mezi literárními a kulturními tradicemi, mezi individuálními světonázory a úrovněmi citlivosti i komunikačními schématy.

Od roku 2008 se pracovníci účastní nakladatelského projektu Překlady slovanských literatur, který je veden prof. dr hab. Bożenou Tokarz.  Publikační činnost má pravidelný charakter a je zahrnuta  do části B výkazu vědeckých časopisů Ministerstva vysokého školství a vědy (10 bodů). Dosud vyšlo 5 tematických svazků časopisu a také 6 bibliografických svazků vydávaných paralelně, skládajících se z katalogů překladů slovanských literatur v Polsku a překladů polské literatury v slovanských zemích vydaných tiskem v letech 1990-2014.

Ve vědeckém programu Sekce se zohledňuje možnost rozšíření bádání o specializační příspěvky zástupců jiných výzkumných oborů, stejně jako odborníků z oblasti ostatních slovanských filologií. Otevření novým oblastem bádání dovoluje rozšířit perspektivu srovnávacích zkoumání. Teorie literatury je těsně spjata s komparatistikou a naopak, a zároveň se dokáže vyhnout faktografickým pastem a personální “vlivologii” v literárněvědné činnosti. Ukazuje totiž na konkrétní (existující v textu) vztah mezi vědomím a strukturou literárního textu, a v tomto kontextu ukazuje na výjimky z normy v mezích stejné konvence nebo vývojové tendence. Komparatistika a teorie literatury vyžadují interdisciplinární perspektivu, kterou ve svých publikacích zohledňuje mnoho pracovníků Sekce. Zájem o oba obory literárněvědného bádání se také odráží v napsání studií o uměleckém překladu.

Každou třetí středu nebo každý třetí čtvrtek měsíce v 16.30 nebo 17.00 hodin se konají diskusní vědecké porady, v nichž se předpokládá účast (referát nebo účast v diskusi) nejen členů Sekce teorie literatury a překladu, ale i vědeckých pracovníků jiných literárněvědných sekcí Ústavu slovanské filologie a jiných ústavu Slezské univerzity.

Ke stažení:

Témata porad Sekce teorie literatury a překladu