2015

LEKSYKOGRAFICZNE OPISY JĘZYKA SŁOWACKIEGO – WARSZTATY I WYKŁADY 

Termin wydarzenia: 21-22.04.2015

Miejsce wydarzenia: Instytut Filologii Słowiańskiej Wydziału Filologicznego UŚ

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie

Koordynatorzy IFS: dr Mariola Szymczak-Rozlach, Ph.Dr. Andrea Goótšová

Uczestnicy projektu: dr Lucyna Spyrka, dr Marta Buczek.

Wykłady i warsztaty  PhDr. Márii Šimkovej i Mgr. Kataríny Gajdošovej z Instytutu Językoznawczego im. Ľ. Štúra Słowackiej Akademii Nauk (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV) – Leksykograficzne opisy języka słowackiego; celem warsztatów było nabycie umiejętności pracy i wyszukiwania materiału leksykalnego w  narodowego korpusie języka słowackiego (SNK).

SPOTKANIE  Z  PISARZEM SŁOWACKIM PETEREM KRIŠTÚFKIEM

Termin wydarzenia: 19.03.2015

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie

Koordynatorzy IFS: Ph.Dr. Andrea Goótšová. 

Uczestnicy projektu: dr Lucyna Spyrka, dr Mariola Szymczak, dr Marta Buczek.

MARTENICA – BUŁGARSKIE ŚWIĘTO WIOSNY

W ramach prezentacji studenci opowiadali o bułgarskich obrzędach 1. fazy cyklu wiosennego: Trifon Zarezan – święto wina, Kukeri – bułgarskie zapusty, Baba Marta – początek wiosny. Pokazano także różnego rodzaje martenice (bransoletki-amulety, którymi Bułgarzy obdarowują się 1 marca)

Termin wydarzenia: 09.03.2015

Miejsce wydarzenia: Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Katowicach

Współpraca/współorganizatorzy: Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach

Koordynatorzy IFS: dr J. Mleczko, dr I. Genew-Puhalewa. 

Uczestnicy projektu: studenci III roku SS1 oraz II roku SS2 filologii bułgarskiej

DZIEŃ KULTURY BUŁGARSKIEJ W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ

Z okazji 20-lecia powstania bułgarystyki w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ oraz Święta Narodowego Bułgarii

Termin wydarzenia: 03.03.2015

Organizator: Bułgaryści IFS UŚ

Współorganizatorzy: Bułgarski Instytutu Kultury w Warszawie, Katedra Filologii Klasycznej UŚ

Koordynatorzy: dr Iliana Genew-Puhalewa, dr Dorota Gołek-Sepetliewa,

Uczestnicy: Kalina Stancheva (dyrektor Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie), dr Przemysław Piwowarczyk z Katedry Filologii Klasycznej UŚ, dr Petar Lyanguzov (BIK w Warszawie), doc. dr Nadezhda Stalyanova z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ochrydzkiego, studenci bułgarystyki, studenci mediteranistyki, studenci filologii klasycznej

W programie wydarzenia przewidziano uroczyste otwarcie wystawy pt. „Bułgaria – kraj starożytnych cywilizacji” (autorzy: prof. Ivan Marazov, Ivo Hadjimishev). Ekspozycja prezentuje bogatą kulturę Traków – ludu zamieszkującego w starożytności tereny m.in. dzisiejszej Bułgarii. Liczne skarby trackie znalezione na terytorium Bułgarii należą do najwspanialszych w Europie. Wystawę otworzy.

Podczas Dnia Kultury Bułgarskiej wykład pt. „Trakowie w historii i micie” wygłosi dr Przemysław Piwowarczyk z Katedry Filologii Klasycznej UŚ. Dr Petar Lyanguzov z Bułgarskiego Instytutu Kultury w Warszawie przedstawi prezentację pt. „Wojna rosyjsko-turecka (1887–1888) i jej znaczenie dla wyzwolenia Bułgarów”.

Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęła również doc. dr Nadezhda Stalyanova z Uniwersytetu Sofijskiego im. św. Klimenta Ochrydzkiego w Bułgarii, która wygłosi wykład pt. „Portrety językowe bułgarskich polityków”.

Organizatorami Dnia Kultury Bułgarskiej są Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego we współpracy z Bułgarskim Instytutem Kultury w Warszawie i Katedrą Filologii Klasycznej Uniwersytetu Śląskiego.

2014

SPEKTAKL DLA DZIECI GWIAZDKA ŚPIOSZKA         

Na podstawie bajki słoweńskiego pisarza Frana Milčinskiego

Termin wydarzenia: 17.12.2014

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: spektakl dla dzieci

Koordynatorzy IFS: mgr Tina Jugović.

Uczestnicy projektu: dr Monika Gawlak, studenci III roku słowenistyki i II roku kroatystyki

ŚWIATOWE DNI JĘZYKA SŁOWEŃSKIEGO               

W ramach projektu odbyły się warsztaty językowe, prezentacja publikacji Kieszonkowy słoweński, spotkania dotyczące Słowenii, koncert zespołu OPA!, wykłady, projekcja filmu dokumentalnego.

Termin wydarzenia: 02-08.12.2014

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach, Klub Podróżników Namaste w Katowicach

Współpraca/współorganizatorzy: Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie, biuro podróży Slovenika

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak, mgr Tina Jugović. Uczestnicy projektu: dr hab. Leszek Małczak, mgr Joanna Cieślar, mgr Joanna Świątek, mgr Barbara Kośla

Goście ze Słowenii: dr Boris Kern

WYSTAWA Z OKAZJI 70. ROCZNICY SŁOWACKIEGO POWSTANIA NARODOWEGO

Termin wydarzenia: 20-31.10.2014

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie, Muzeum Narodowe z Bańskiej Bystrzycy

Koordynatorzy IFS: PhDr. Andrea Goótšová, PhD., dr Lucyna Spyrka.

Uczestnicy projektu: dr M. Buczek, dr Mariola Szymczak-Rozlach

Goście ze Słowacji: mgr Juraj Lepiš, PhD.

PIERWSZY PRZEGLĄD FILMÓW MACEDOŃSKICH

Przeglądowi towarzyszyła wystawa i warsztaty tradycyjnego macedońskiego tańca Oro.

Termin wydarzenia: 26-28.05.2014

Miejsce wydarzenia: Kino Kosmos

Współpraca/współorganizatorzy: Instytucja Filmowa Silesia Film

Koordynatorzy IFS: mgr Elena Micevska, mgr Zofia Dembowska.

Uczestnicy projektu: dr Magdalena Błaszak

WIECZÓR LITERACKO-FILMOWY Z GORANEM VOJNOVICIEM 

Projekt obejmował projekcję filmu, spotkanie z reżyserem i koncert zespołu Blokowioska.

Termin wydarzenia: 21.05.2014

Miejsce wydarzenia: Kino Kosmos

Współpraca/współorganizatorzy: Instytucja Filmowa Silesia Film, kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej, Słoweńskie Centrum Filmowe, Słoweńska Agencja Książki, Wydawnictwo Beletrina, Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego/Drugiego, Wydział Filozoficzny Uniwersytet w Lublanie, Cinemania, słoweńska Agencja Producencka Arsmedia

Koordynatorzy IFS: mgr Tina Jugović

Uczestnicy projektu: mgr Joanna Cieślar, dr Monika Gawlak, dr hab. Leszek Małczak

Goście ze Słowenii: Goran Vojnović – reżyser i pisarz

SPOTKANIE  Z  PISARZEM SŁOWACKIM IGOREM VÁLKIEM

Termin wydarzenia: 17.03.2014

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie

Koordynatorzy IFS: Ph.Dr. Andrea Goótšová

Uczestnicy projektu: dr M. Buczek, dr Sylwia Sojda, mgr Monika Kalinowska

Goście ze Słowacji: Igor Válek

 II WYSTAWA PLAKATÓW DOT. WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY SŁOWACKIEJ

Termin wydarzenia: 12–30.03.2014

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie

Koordynatorzy IFS: PhDr. Andrea Goótšová

Uczestnicy projektu: dr M. Buczek, dr L. Spyrka

WYSTAWA – SŁOWACJA: BOGACTWO W RÓŻNORODNOŚCI

Termin wydarzenia: 23.02–06.03.2014 r.

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie

Koordynatorzy IFS: PhDr. Andrea Goótšová

Uczestnicy projektu: dr Lucyna Spyrka, dr Mariola Szymczak-Rozlach, dr Marta Buczek, mgr Milan Novotný

2013

WYSTAWA FOTOGRAFII STUDENCKIEJ NA TEMAT SŁOWACJA NASZYMI OCZAMI I FESTIWAL FILMOWY PT. ŻYLI WŚRÓD NAS BANDYCI

Termin wydarzenia: 26.11.2013

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, Biblioteka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Generalny Konsulat Słowacki w Krakowie

Koordynatorzy IFS: PhDr. Andrea Goótšová., dr Lucyna Spyrka

Uczestnicy projektu: dr Mariola Szymczak-Rozlach, dr Sylwia Sojda, dr. Marek Lisanský

 DNI KULTURY CHORWACKIEJ

W ramach imprezy odbył się przegląd filmu chorwackiego oraz wieczór autorski Krešimira Bagicia.

Termin wydarzenia: 12-14.11.2013

Miejsce wydarzenia: Kino Kosmos, restauracja Za kulisami, Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Chorwackie Centrum Audiowizualne, Instytucja Filmowa Silesia Film, kino Kosmos Centrum Sztuki Filmowej

Koordynatorzy IFS: mgr Robert Bebek, dr Leszek Małczak, dr Anna Ruttar.

Goście z Chorwacji: Krešimir Bagić – poeta, wykładowca

SPOTKANIE Z TWÓRCAMI SŁOWEŃSKIMI                 

W ramach projektu odbyły się m.in. warsztaty kreatywnego pisania i wieczór literacki.

Termin wydarzenia: 28-30.10.2013

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, Instytucja Kultury Katowice – Miasto Ogrodów

Współpraca/współorganizatorzy: Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie, Liceum Vič (Lublana), Stowarzyszenie Triglav-Rysy

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak, mgr Tina Jugović

Goście ze Słowenii: Marjetka Krapež, Tanja Šket, Edin Saračević, Rok Dovjak

DZIEŃ BUŁGARSKI

W ramach imprezy odbyła się prezentacja nowego przewodnika po Bułgarii autorstwa Iwana Sepetliewa i prelekcja pt. Bałkańskość kuchni bułgarskiej dr Iliany Genew-Puhalewej

Termin wydarzenia: 04.06.2013

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Koordynatorzy: dr Dorota Gołek-Sepetliewa, dr Iliana Genew-Puhalewa

Uczestnicy: Iwan Sepetliew, Iliana Genew-Puhalewa, studenci bułgarystyki

I. WYSTAWA PLAKATÓW DOT. WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY SŁOWACKIEJ

Termin wydarzenia: 15–29.03. 2013

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Instytut Słowacki w Warszawie

Koordynatorzy IFS: PhDr. Andrea Goótšová

Uczestnicy projektu: dr M. Buczek, dr L. Spyrka

ZAJĘCIA Z JĘZYKA BUŁGARSKIEGO

Przeprowadzenie zajęć z języka bułgarskiego dla uczniów szkoły podstawowej przy Zespole Szkół nr 4 w Zabrzu

Termin wydarzenia: 27.02-04.03.2013

Współpraca/współorganizatorzy: współpraca dydaktyczna na podstawie umowy między Uniwersytetem Śląskim a Zespołem Szkół nr 4 w Zabrzu

Koordynatorzy w IFS: dr Dorota Gołek-Sepetliewa, dr Iliana Genew-Puhalewa

Uczestnicy: studentki bułgarystyki Magdalena Fornicka, Joanna Plata, Barbara Występek

MACZKOWSKI WIECZÓR NAUKOWCÓW

W ramach panelu zatytułowanego Bregovicia tajemnica, czyli cyrylica – wykłady wygłoszone przez dr Ilianę Genew-Puchalewą oraz dr Annę Ruttar

Termin wydarzenia: 24.01.2013

Organizator: IV LO im. gen. Stanisława Maczka w Katowicach

Uczestnicy: dr Iliana Genew-Puchalewa, dr Anna Ruttar, studenci z KNS  Światowid  

2012

SPOTKANIE Z TWÓRCAMI SŁOWEŃSKIMI: TŁUMACZ JAKO MOST MIĘDZY KULTURAMI      

W ramach projektu odbyły się wieczór literacki, koncert zespołu Nevem Nevem.

Termin wydarzenia: 30.11.2012

Miejsce wydarzenia: Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach

Współpraca/współorganizatorzy: Stowarzyszenie Słoweńskich Tłumaczy Literackich, Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne im. Policy Dubovej (Słowenia).

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak

Uczestnicy projektu: studentki – Joanna Cieślar, Anna Gawlak, Joanna Świątek

Goście ze Słowenii: Maja Novak, Iztok Osojnik, Dejan Koban i zespół Nevem Nevem

ŚWIATOWE DNI SŁOWEŃSKIEGO FILMU DOKUMENTALNEGO     

Termin wydarzenia: 27-29.11.2012

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie Partnerzy: RTV Słowenia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Słowenii, Ministerstwo Szkolnictwa, Nauki, Kultury i Sportu Republiki Słowenii, Luksuz Produkcja, Vertigo/Emotion Film, Urząd Republiki Słowenii ds. Słoweńców na Emigracji

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak, mgr Tina Jugović

Uczestnicy projektu: studenci IFS

III FESTIWAL KULTURY SŁOWEŃSKIEJ ZŁOTA ŁÓDŹ – ZLATI ČOLN

W ramach projektu odbyły się wieczór literacki z poetą Iztokiem Osojnikiem, spotkanie z tłumaczami Marcinem Warmuzem oraz Karoliną Bucką Kustec, rozmowa z prof. dr hab. Bożeną Tokarz – autorką monografii o S. Kosovelu, prezentacja polskiego tłumaczenia tomiku I. Osojnika Spodnie na niebie oraz zbioru poezji S. Kosovela Kalejdoskop, koncert Janiego Kovačiča

Termin wydarzenia: 17.05.2012

Miejsce wydarzenia: Teatr Korez w Katowicach

Współpraca/współorganizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne im. Policy Dubovej (Słowenia)

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak

Uczestnicy projektu: studenci IFS

Goście ze Słowenii: Jani Kovačič, Iztok Osojnik

 DNI SŁOWEŃSKIEJ KULTURY MIEJSKIEJ                

W ramach projektu odbyły się wystawa prac dziewięciu słoweńskich projektantów mody miejskiej: kulturalno-ekologicznego Stowarzyszenia Smetumet, *ninaluby*, DudaKundy, Never Identical, Lunatico, Miricoty, Darji Kosi, Ireny Nose oraz Fensišmensi, wystawa fotografii artystycznej Richarda Johnsona pt. Lublańskie impresje.

Termin wydarzenia: 2-22.04.2012

Miejsce wydarzenia: Biblioteka Śląska w Katowicach 

Współpraca/współorganizatorzy: Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie, Biblioteka Śląska w Katowicach  Partner: Stowarzyszenie Triglav-Rysy

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak, mgr Tina Jugović

Uczestnicy projektu: studenci IFS

DNI KULTURY BUŁGARSKIEJ W INSTYTUCIE FILOLOGII SŁOWIAŃSKIEJ UŚ

W ramach projektu odbyły się projekcja filmu Czas Przemocy, wykład Iwana Sepetliewa, warsztaty bułgarskich ludowych pieśni i tańców prowadzone przez  dr Jordankę Georgiewą-Okoń z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Termin wydarzenia: 12-16.03.2012

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Koordynatorzy: dr Dorota Gołek-Sepetliewa, dr Iliana Genew-Puhalewa

Uczestnicy: Iwan Sepetliew, studenci bułgarystyki 

2011

ŚLĄSKA NOC NAUKOWCÓW

Prezentacja pt. Dogadać się jak brat z bratem, czyli czego Polak (nie)powinien szukać u braci Słowian?

Termin wydarzenia: 23.09.2011

Organizator: Uniwersytet Śląski

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu

Koordynator: dr hab. Maria Cichońska

Uczestnicy: dr hab. Maria Cichońska, dr Iliana Genew-Puhalewa, dr Konrad Włodarz, dr Maja Jasińska, dr Vesna Jovanović, dr Anna Ruttar
http://www.us.edu.pl/node/156811/img/156951?page=13

II FESTIWAL KULTURY SŁOWEŃSKIEJ ZŁOTA ŁÓDŹ – ZLATI ČOLN  

W ramach projektu odbyły się wykłady, wieczór literacki z pisarką Suzaną Tratnik i poetą Jure Potokarem, koncert poezji śpiewanej Kseniji Jus-Xeni

Termin wydarzenia: 24-28.05.2011

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, Teatr Korez w Katowicach Współpraca/współorganizatorzy: Stowarzyszenie Kulturalno-Artystyczne im. Policy Dubovej (Słowenia), Teatr Korez w Katowicach

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak

Uczestnicy projektu: studenci IFS

Goście ze Słowenii: Jure Potokar, Suzana Tratnik, Ksenija Jus-Xenia

2010

ŚWIATOWE DNI WSPÓŁCZESNEJ LITERATURY SŁOWEŃSKIEJ      

W ramach projektu odbyły się wykłady, wieczór literacki z udziałem pisarki Polony Glavan, projekcja filmu – PartyzanciGverilci, wieczór literacki z udziałem pisarza Vlada Žabota, projekcja słoweńskich filmów krótkometrażowych

Termin wydarzenia: 29.11.-02.12.2010

Miejsce wydarzenia: Wydział Filologiczny UŚ w Sosnowcu, Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach

Współpraca/współorganizatorzy: Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu w Lublanie, Silesia Film Centrum Sztuki Filmowej. Partnerzy: RTV Słowenia, Fundacja Filmowa Republiki Słowenii, Instytut Książki Republiki Słowenii, Stowarzyszenie Triglav-Rysy, Urząd Miasta w Sosnowcu

Koordynatorzy IFS: dr Monika Gawlak, mgr Barbara Upale

Goście ze Słowenii: Polona Glavan, Katarina Šetinc, Vlado Žabot

DNI KULTURY CHORWACKIEJ

W ramach projektu odbyła się promocja antologii chorwackiego krótkiego opowiadania Nagie miasto, wykłady oraz spektakl teatralny, monodram Joška Ševo  Govorite li hrvatski?

Termin wydarzenia: 10-12.05.2010

Miejsce wydarzenia: Teatr Korez, Art Cafe “Muza”, gmach Wydziału Filologicznego w Sosnowcu

Współpraca/współorganizatorzy: Ministerstwo Kultury Republiki Chorwacji, Wydział Kultury Urzędu Miasta Katowice, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta Sosnowiec

Koordynatorzy IFS: mgr Ivana Fakac, mgr Agnieszka Cielesta, dr Leszek Małczak

Goście z Chorwacji: Joško Ševo – aktor, wykładowca, Krešimir Bagić – poeta, wykładowca