informacje » Knižnica

Knižnica

KNIŽNICA FILOLOGICKEJ FAKULTY V SOSNOVCI – ČITÁREŇ
ul. Żytnia 10, 41-200 Sosnovec, miestnosť 215 (I. poschodie)
tel. 32 269 18 93
Oddelenie časopisov 32 269 18 94
e-mail: czytelniabwfs@us.edu.pl
pondelok-piatok od 9.00 do 16.00
sobotné stretnutia od 8.30 do 15.30

KNIŽNICA FILOLOGICKEJ FAKULTY V SOSNOVCI – VÝPOŽIČKA
ul. Żytnia 10, 41-200 Sosnovec, miestnosť 137
tel. 32 269 18 18
e-mail: bwfs2@us.edu.pl
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 10.00-15.00
streda 10.00-16.00
sobotné stretnutia: 8.00-15.00
www.bwfs.us.edu.pl

CENTRUM INFORMACJI NAUKOWEJ I BIBLIOTEKA AKADEMICKA (CINiBA)

(UNIVERZITNÁ KNIŽNICA)

Bankowa ulica 11a, 40-007 Katovice
Vypožičiavanie: tel. 32 786 5100, 32 786 5121, e-mail: bgwyp@ciniba.edu.pl
ciniba.edu.pl

Katalóg knižnice UŚ (OPAC) opac.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo_log.w