informacje » Библиотека

Библиотека

БИБЛИОТЕКАТА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СОСНОВЈЕЦ – ЧИТАЛНА
ул. Żytnia 10, 41-200 Сосновјец, соба 215 (I кат)
тел. 0048 32 269 18 93
Оддел за списанија: 0048 32 269 18 94
e-mail: czytelniabwfs@us.edu.pl
понеделник-петок од 9.00 до 16.00

БИБЛИОТЕКАТА НА ФИЛОЛОШКИОТ ФАКУЛТЕТ ВО СОСНОВЈЕЦ – ИЗДАВАЊЕ КНИГИ 
ул. Żytnia 10, 41-200 Сосновјец, соба 137
тел. 0048 32 269 18 18
e-mail: bwfs2@us.edu.pl
понеделник, вторник, четврток, петок 10.00-15.00
среда 10.00-16.00
www.bwfs.us.edu.pl

ЦЕНТАР ЗА НАУЧНАТА ИНФОРМАЦИЈА И АКАДЕМСКАТА БИБЛИОТЕКА (CINiBA)
ул. Bankowa 11a, 40-007 Катовице
Издавање книги: тел. 0048 32 786 5100, 0048 32 786 5121, e-mail: bgwyp@ciniba.edu.pl
ciniba.edu.pl

Каталог на универзитетската библиотека (OPAC) opac.bg.us.edu.pl/Scripts/cgiip.exe/wo_log.w