informacje » Линкови МК

Линкови МК

Biblioteki:
www.mbp.sopot.pl/linki.htm – Katalog Bibliotek (narodowe, AWF, ekonomiczne, medyczne, pedagogiczne, PAN, publiczne, rolnicze, techniczne, teologiczne, uniwersyteckie, wojskowe, wyższych szkół niepaństwowych i inne)
www.bg.atr.bydgoszcz.pl/09_polskie.html#uniwersyteckie – Katalog Bibliotek Naukowych
www.bs.katowice.pl – Bibioteka Śląska w Katowicach
monika.univ.gda.pl/~literat – Biblioteka Literatury Polskiej w internecie
www.pbi.edu.pl/index.html – Polska Biblioteka Internetowa
www.nsk.hr/opac-crolist/crolist.html – Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu
mak.bn.org.pl/wykaz.htm – Bazy Biblioteki Narodowej
www.cobiss.si – Słoweńska Biblioteka Wirtualna

 

Media:
www.multilingualbooks.com/online-newspapers-croatian.html – Chorwacka prasa online
www.crolinks.com/newsmed2.htm – Audio stranice hrvatskih postaja
www.rtvslo.si/ – RTV Słowenia
www.onlinenewspapers.com/slovenia.htm – Słoweńska prasa online
katalog.czasopism.pl – Katalog Polskich Czasopism Kulturalnych
www.bnr.bg – Bułgarskie Radio online
www.vijesti.cg.yu – Czarnogórski niezależny dziennik Vijesti
www.idnes.cz – Czeski dziennik Dnes
www.pravda.sk – Oficjalna strona słowackiej gazety Prawda

 

Komunikacja:
www.kzkgop.com/rozklady – KZK GOP
www.pkp.pl – PKP
bdz.creato.biz – kolej bułgarska
avtogari.info – rozkład jazdy bułgarskich autobusów międzymiastowych
www.hac.hr – Hrvatske autoceste
www.hznet.hr – Hrvatske željeznice
www.cd.cz – kolej czeska
www.zeleznicesrbije.com – kolej serbska
www.zsr.sk – kolej słowacka
www.dars.si – autostrady słoweńskie
www.slo-zeleznice.si – kolej słoweńska
www.jadrolinija.hr/default.aspx?dpid=1208 – Jadrolinija