informacje » Секретаријат и Деканат

Секретаријат и Деканат

Секретаријат
ул. Grota-Roweckiego 5
соба 4.18
41-205 Сосновјец
тел. 0048 32 36-40-819
тел./факс 0048 32 36-40-841
filslow@us.edu.pl

Отворено за студентите:
понеделник-петок: 10.00-14.00

Вработени во секретаријатот:

mgr Anna Kowalik
st. referent
e-mail: anna.kowalik@us.edu.pl

mgr Joanna Cieślar
st. referent
e-mail: filslow@us.edu.pl

mgr Ilona Rudnik – urlop
specjalista
e-mail: ilona.rudnik@us.edu.pl

Деканат
ул. Grota-Roweckiego 5
соба 1.11
41-205 Сосновјец

Отворено:
Понеделник 11.00 – 14.00
Вторник 10.00 – 14.00
Среда затворено
Четврток 10.00 – 14.00
Петок 10.00 – 14.00, 15.00 – 16.30

Деканат на Институт на Словенската Филологија:
Agnieszka Ziętek
e-mail: agnieszka.zietek@us.edu.pl
тел. 0048 32 36-40-858