informacje » Pracownicy » Dembowska Zofia

Dembowska Zofia

mgr Zofia Dembowska

stanowisko: doktorantka
zakład: Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki
e-mail: zofia.dembowska@gmail.com
gabinet: 3.12

Tytuły i stopnie naukowe:

2010 – mgr geografii, Wydział Nauk o Ziemi, UŚ

2014 – mgr filologii słowiańskiej, Wydział Filologiczny, UŚ. Tytuł pracy magisterskiej: Przekład macedońskich tekstów hip-hopowych i jego krytyczne omówienie.

Zainteresowania naukowe:

 1. Kultura i geografia krajów Półwyspu Bałkańskiego
 2. Komunikacja niewerbalna
 3. Komunikacja międzykulturowa
 4. Gramatyka języka macedońskiego
 5. Przekładoznawstwo

Publikacje:

 1. Przekład książki Spectator Żarka Kujundżiskiego (wraz z Gabrielą Łukowską). Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2012
 2. Postrzeganie płci w polskich i macedońskich związkach frazeologicznych. Slavica Iuvenum, tom XIV, Ostrava, 2013
 3. Tworzenie nazw wykonawców czynności w języku macedońskim za pomocą sufiksów słowiańskiego pochodzenia. Neue slawistische horizonte, tom 2, 2014
 4. Zapożyczenia w języku macedońskim. Zeszyty Cyrylo-Metodiańskie, nr 3/2014, Biała Podlaska, 2014
 5. Создавање nomina agentis во полскиот и во македонскиот јазик. XL Научна конференција на меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура: Лингвистика,Skopje, 2014
 6. Wybrane problemy przekładu macedońskich tekstów hip-hopowych. Slavica Iuvenum, tom XV, Ostrava, 2014
 7. Przekład zbioru opowiadań Branka Prlji Trzymać parasol bez ręki. Wydawnictwo Toczka, 2014 (w druku)

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy międzynarodowej: 

 1. 21-23.05.2012: Dni kultury macedońskiej „Czas na Macedonię” na Uniwersytecie Śląskim – pomoc w organizacji
 2. 03.06.2012: Stoisko macedońskie na Pikniku Państw Świata w Pszczynie – z N. Płachtą
 3. 12.03.2013: Wieczór macedoński w klubie Namaste w Katowicach – pomoc w organizacji
 4. 26-28.05.2014: Przegląd Filmów Macedońskich w kinie Kosmos w Katowicach – pomoc w organizacji i przekład napisów do filmu Pył (reż. Milczo Manczevski), 2014
 5. Lipiec 2014: Nawiązanie Współpracy między I LO im. E. Dembowskiego w Gliwicach a Liceum Ekonomicznym im. Kuzman Josifoski Pitu w Prilepie, Macedonia. Organizacja wymiany uczniowskiej (III i IX 2015).
 6. Luty 2015: Nawiązanie Współpracy między III LO im. A. Mickiewicza w Katowicach a Liceum im. Brakja Miladinovci w Skopje, Macedonia.
 7. Rok 2015: zajęcia z języka i kultury Macedonii dla uczniów I LO w Gliwicach.
 8. Przekład i redakcja tekstów dla portalu balkanistyka.org (od 2010 r.)