informacje » Ogłoszenia

Ogłoszenia

AKTUALNE OGŁOSZENIA

Konferencja naukowa pt. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III, Wrocław 16-17.03.2017

2016-12-18

Autor:  dr hab. Dariusz Tkaczewski

Zakład BohemistykiInstytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiegowe współpracy z Instytutem Filologii Polskiej ma zaszczyt zaprosić namiędzynarodową, interdyscyplinarną konferencję naukową Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III

„Iloma językami władasz, tylekroć jesteś człowiekiem” (Johann Wolfgang von Goethe)

Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 marca 2017 roku w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego. Celem konferencji jest wymiana poglądów reprezentowanych przez badaczy na zagadnienia dotyczące współczesnych języków słowiańskich, literatury i pograniczy kulturowych. Proponujemy następujące obszary refleksji:- Komparatystyka – obszar badań interdyscyplinarnych;

- Współczesne teorie i metodologie badawcze i ich zastosowanie;- Ewolucja badań onomastycznych;- Frazeologia a JOS;

- Polityka językowa a media;

- Tłumacz we współczesnym świecie - zadania i dylematy;

- Teatr - czy nadal medium uniwersalne?

- Kino na granicy;

- Literatura pograniczy językowych;- Historyczne konteksty jako tworzywo literackie;

- Korespondencja sztuk;

Planowany czas prezentacji referatu – 15-20 minut. Przewidujemy opłatę konferencyjną, w wysokości 400 złotych dla pracowników naukowych, 350 złotych dla doktorantów, obejmującą:materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiad, uroczystą kolację, wydanie tomu pokonferencyjnego. Dla uczestników konferencji przewidziany jest również program kulturalny w postaci:

- wizyty we wrocławskim Muzeum Narodowym;

- koncertów muzycznych podczas uroczystej kolacji;- wielu atrakcji.

Jesteśmy otwarci na Państwa propozycje dotyczące tematyki wystąpień.Językami konferencji są wszystkie języki słowiańskie, język angielski oraz niemiecki.

Więcej informacji oraz wszystkie pliki do pobrania możecie Państwo znaleźć na stronach: www.slowianszczyzna.wordpress.com, www.ifs.uni.wroc.pl lub www.ifp.uni.wroc.pl.Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres: slowianszczyzna.konf@gmail.com do 15 stycznia 2017 roku.

Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo wyboru referatów.

Lista uczestników konferencji zostanie ogłoszona 31 stycznia 2017 roku.

Informacje o danych do wniesienia opłaty konferencyjnej zostaną przesłane 1 lutego 2017 roku. Termin wnoszenia opłat 1-10 lutego 2017 roku.

O szczegółach organizacyjnych będziemy powiadamiać Państwa w osobnej korespondencji mailowej. Wszystkie informacje i programy konferencji będą także dostępne na stronie www.slowianszczyzna.wordpress.com.

Pragniemy również poinformować, iż pokłosiem naszego spotkania będzie tom pokonferencyjny.

Opiekun naukowy: prof. dr hab. Alicja Nowakowska Sekretarze: dr Agnieszka Kołodziej, mgr Tomasz Piasecki

* * *

Organizatorzy nie zapewniają przejazdów i noclegów.

 

 

SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ na Facebook'u

2015-01-30

Autor:  dr Dariusz Tkaczewski

Uwaga!

Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ już na Facebook'u...

 

Zapraszamy na profil społecznościowy:

SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ!

 

https://www.facebook.com/pages/SlawU%C5%9A-Instytut-Filologii-S%C5%82owia%C5%84skiej-U%C5%9A/1001815406514619

 

RUSZYLIŚMY!!!

SlawUŚ

Profil społecznościowy Oficjalna strona studentów, wykładowców, absolwentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ oraz miłośników Słowiańszczyzny i kandydatów na studia slawistyczne w UŚ.

Zapraszamy do aktywności na profilu SlawUŚ, 1) informowania o ważnych wydarzeniach o charakterze slawistycznym, 2) wymiany poglądów oraz wrażeń dot. aktualnych i ważnych wydarzeń w krajach słowiańskich, 3) kontaktu ze studentami, wykładowcami i kolegami oraz absolwentami Slawistyki UŚ, 4) wspomnień z czasów studiów, 5) prezentacji inicjatyw wspierających przyjaźń oraz współpracę narodów i krajów słowiańskich, 6) relacji "naszych stałych korespondentów" z krajów słowiańskich, 7) przekazywania informacji oraz ciekawostek turystycznych dot. interesujących miejsc w krajach słowiańskich, 8) prezentacji własnych zdjęć i video o szeroko rozumianej tematyce słowiańskiej i slawistycznej itd., itp.