informacje » Ogłoszenia

Ogłoszenia

AKTUALNE OGŁOSZENIA

DNI SŁOWEŃSKIE

2017-04-21

Autor:  dr Monika Gawlak

Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy na Dni Słoweńskie w Instytucie Filologii Słowiańskiej UŚ. W programie przewidziane zostały wykłady, prezentacje oraz przedstawienie teatralne z udziałem Gości ze Słowenii - dra Damjana Hubera, Urbana Logara i Jaki Andreja Vojevca.

 

24.04.2017 (poniedziałek), godz. 8.00-9.30 i 9.45-11.15, s. 2.24

 

Wykłady: Reguły jako pomoc w poprawnej wymowie słoweńskich fonemów i Wybrane zagadnienia z akcentuacji słoweńskiej

 

Dr Damjan Huber przybliży zasady właściwej wymowy i akcentowania w języku słoweńskim, zwłaszcza słów, z którymi niejednokrotnie uczący się mają kłopot. Dr Huber jest zatrudniony na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu w Lublanie jako kierownik Centrum Języka Słoweńskiego jako Obcego.W Instytucie Słowenistyki prowadzi zajęcia z zakresu fonetyki i fonologii. Koordynuje organizację międzynarodowych wydarzeń: Seminarium języka słoweńskiego, literatury i kultury oraz Sympozjum 'Obdobja'. Wykłady odbędą się w języku słoweńskim.

 

26.04.2017 (środa), godz. 9.45-11.15, s. 1.19

 

Wykład: Rok architekta Jožego Plečnika: Ludzie boją się czasu, czas się boi Plečnika

 

Urban Logar, zatrudniony w Lublańskiej Izbie Turystyki, zaprezentuje działalność Jožego Plečnika, jednego z najważniejszych prekursorów współczesnej architektury. Jego architektura wpłynęła na wizualny charakter trzech stolic Europy Środkowej: Wiednia, Pragi, a zwłaszcza Lublany. W tym roku obchodzimy 145 rocznicę jego urodzin i 60 rocznicę jego śmierci, dlatego też w wielu europejskich miastach zorganizowano wystawy i inne wydarzenia kulturalne prezentujące dorobek tego wielkiego słoweńskiego artysty. Wykład odbędzie się w języku słoweńskim.

 

26.04.2017 (środa), godz. 11.30-13.00, s. 2.24

 

Prezentacja: Kto się ukrywa za maską? Słoweńskie ludowe pochody karnawałowe

 

Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie przywdziewają maski? Znacie jakieś polskie tradycje karnawałowe, jak np. Dziady żywieckie - Jukace czy Koza szymborska? Słoweniści i inni slawiści z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Warszawskiego w lutym tego roku zawędrowali do Słowenii, aby zbadać tamtejsze obrzędy karnawałowe, zinterpretować je i ewentualnie dodać im nowe sensy. Sprawdźcie do jakich doszli wniosków. Prezentacja odbędzie się w języku polskim.

 

26.04.2017 (środa), godz. 16.00-17.10

Cafe Pogoń, Władysława Reymonta 12, 41-205 Sosnowiec

 

Przedstawienie muzyczno-teatralne Brutale (Brutalci)

Pokłon ludzkiej głupocie

 

Od Butalców do Brutali, czyli - ile dzieli pradawnego i współczesnego Europejczyka - w satyrycznym zwierciadle słoweńskiego pisarza Frana Milčinskiego. Zbiór jego humoresek pt. Butalci (1899) jest jedną z najpopularniejszych słoweńskich książek wszech czasów; w fikcyjnej wiosce Butale mieszkają Butalcy - prości, chciwi, kłamliwi, choć zabawni ludzie, którzy mają o sobie wysokie mniemanie i uważają się za najmądrzejszych. Wygląda na to, że współczesny Europejczyk mimo upływu czasu nie oddalił się mentalnie od Butalca, co gorsza - stał się Brutalem!

 

Tekst Milčinskiego pt. Butalci w adaptacji Urbana Logara i Jaki Andreja Vojevca. Przedstawienie odbędzie się w języku słoweńskim.

 

 

PLAKAT.pdf
 

SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ na Facebook'u

2015-01-30

Autor:  dr Dariusz Tkaczewski

Uwaga!

Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ już na Facebook'u...

 

Zapraszamy na profil społecznościowy:

SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ!

 

https://www.facebook.com/pages/SlawU%C5%9A-Instytut-Filologii-S%C5%82owia%C5%84skiej-U%C5%9A/1001815406514619

 

RUSZYLIŚMY!!!

SlawUŚ

Profil społecznościowy Oficjalna strona studentów, wykładowców, absolwentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UŚ oraz miłośników Słowiańszczyzny i kandydatów na studia slawistyczne w UŚ.

Zapraszamy do aktywności na profilu SlawUŚ, 1) informowania o ważnych wydarzeniach o charakterze slawistycznym, 2) wymiany poglądów oraz wrażeń dot. aktualnych i ważnych wydarzeń w krajach słowiańskich, 3) kontaktu ze studentami, wykładowcami i kolegami oraz absolwentami Slawistyki UŚ, 4) wspomnień z czasów studiów, 5) prezentacji inicjatyw wspierających przyjaźń oraz współpracę narodów i krajów słowiańskich, 6) relacji "naszych stałych korespondentów" z krajów słowiańskich, 7) przekazywania informacji oraz ciekawostek turystycznych dot. interesujących miejsc w krajach słowiańskich, 8) prezentacji własnych zdjęć i video o szeroko rozumianej tematyce słowiańskiej i slawistycznej itd., itp.