informacje » Informacje dla Studentów

Informacje dla Studentów

AKTUALNE KOMUNIKATY

Godziny dziekańskie w dn. 05.05 i 12.05.2017

2017-04-27

Autor:  Sekretariat

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że na wniosek Wydziałowego Samorządu Studenckiego w dniu 5 maja 2017 roku (cały dzień) oraz w dniu 12 maja 2017 roku od godz. 13.00 (w związku z "Balem Filologa") przewidziane są godziny dziekańskie.

20170427105409773.pdf
 

4 MAJA DZIEŃ REKTORSKI

2017-04-21

Autor:  Sekretariat

Szanowni Państwo,

w załączeniu podajemy Komunikat JM Rektora UŚ o ustaleniu 4 maja 2017 r. Dniem Rektorskim - wolnym od zajęć dydaktycznych.

Dzień Rektorski_201704201414.pdf
 

Wyniki kwalifikacji na wyjazdy stypendialne w ramach Erasmus Plus

2017-04-11

Autor:  Sekretariat

Szanowni Studenci,

w załącznikach dostępne są listy rankingowe na wyjazdy stypendialne w ramach Erasmus+.

Uwaga!

Zakwalifikowanie na wyjazd nie jest równoznaczne z gwarancją wyjazdu. O możliwości wyjazdu rozstrzygać będą między innymi: 1. akceptacja przez zagraniczną uczelnie przyjmującą; 2. liczba miejsc jakimi będzie dysponował Uniwersytet Śląski.

Osoby zakwalifikowane na wyjazd powinny zapoznać się z: 1. Informatorem dla studentów wyjeżdżających na studia w ramach programu Erasmus+ http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms; 2. Informacjami dotyczącymi uczelni partnerskiej (procedura aplikacyjna, terminy zgłoszeń, oferta programowa, itp.). Informacje te znajdują się w różnego rodzaju przewodnikach i informatorach, a przede wszystkim pakietach informacyjnych ECTS. Wszystkie informacje powinny być dostępne na stronach internetowych danej uczelni. Jeśli uczelnia przyjmująca wymaga przesłania oficjalnej nominacji studenta, należy zgłosić to do Działu Współpracy z Zagranicą - Biura Programu Erasmus. Kandydat, który rezygnuje z wyjazdu, powinien pisemnie poinformować o tym Dział Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Śląskiego oraz koordynatora Erasmus+ najpóźniej na 15 dni przed upływem terminu złożenia aplikacji w zagranicznej uczelni partnerskiej.

Koordynator programu Erasmus Plus

dr Dorota Gołek-Sepetliewa

Lista_rankingowa_studenci_SMP_IFS.doc
Lista_rankingowa_studenci_SMS_Kraje_Partnerskie_2017_2018_IFS.doc
Lista_rankingowa_studenci_SMS_Kraje_Programu_2017_2018_IFS.doc
 

Rejestracja na zajęcia dla 3 roku SS1 i 1 roku SS2

2017-04-07

Autor:  Administrator

Szanowni Państwo,

w dn. 10.04.2017r. o godz. 16:00 zostanie uruchomiona 2. tura rejestracji na zajęcia obowiązkowe i do wyboru.

Rejestracja zostanie zamknięta 30.04.2017r.