informacje » Informacje dla Studentów

Informacje dla Studentów

AKTUALNE KOMUNIKATY

Lekcje pokazowe - I rok

2017-03-26

Autor:  Sekretariat

Szanowni Państwo,

 

Przypominamy, iż w poniedziałek, 27.03.2017 odbędą się, zgodnie z harmonogramem, lekcje pokazowe z języka bułgarskiego dla studentów I roku. Obecność obowiązkowa.

 

Informacja Biura Karier - szkolenie dla studentów

2017-03-22

Autor:  Sekretariat

29 marca na Wydziale Filologicznym w Sosnowcu odbędzie się szkolenie dla studentów Wydziału, zatytułowane: „Promocja wizerunku zawodowego w social media”. Będzie ono prowadzone przez firmę NGA HR.

Poniżej link do szczegółowej informacji: http://bk.us.edu.pl/warsztaty-bk-promocja-wizerunku-zawodowego-w-social-media Agnieszka Dunaj

kierownik Biura Karier

 

 

Nowa rekrutacja na wyjazdy stypendialne ERASMUS

2017-03-22

Autor:  Sekretariat

 

REKRUTACJA

 

NA WYJAZDY STYPENDIALNE SMS i SMP

 

W RAMACH PROGRAMU UE

 

ERASMUS + (ERASMUS PLUS) KA 103 – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA Z KRAJAMI PROGRAMU

 

KA 107 – MOBILNOŚĆ AKADEMICKA Z KARAJAMI PARTNERSKIMI

 

 

 

Instytut Filologii Słowiańskiej ogłasza rekrutację na wyjazdy stypendialne:

 

 

SMS - wyjazdy w celu zrealizowania części studiów (KA 103, KA 107)

 

SMP - wyjazdy w celu zrealizowania praktyki zagranicznej (KA 103)

 

 

w ramach programu Erasmus Plus

 

 

dla studentów I-III roku SS1 oraz I roku SS2 Filologii słowiańskiej

 

 

 

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW W DNIACH 20.03. - 10.04.2017

 

 

 

przyjmuje koordynator programu w IFS dr Dorota Gołek-Sepetliewa

 

gab. 3.12, e-mail: dorota.golek-sepetliewa@us.edu.pl

 

 

 

ZASADY REKRUTACJI W IFS

 

 

KRYTERIA NABORU:

 

a) ogólne wyniki w nauce – średnia ocen;

 

b) stopień znajomości języka, w którym realizowany jest program studiów za granicą;

 

c) dodatkowe kryteria (działalność w kole naukowym, uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych w IFS, tłumaczenia, publikacje itp.).

 

DOKUMENTY

 

a) średnia ocen z dotychczasowego przebiegu studiów (do uzyskania w Dziekanacie);

 

b) karta przebiegu studiów (jak wyżej);

 

c) oświadczenie z informacją o odbytych stażach (miejsce, termin) za 2 ostatnie lata;

 

d) wypełniony formularz aplikacyjny (do pobrania na stronie internetowej: http://www.erasmus.us.edu.pl.

 

e) ewentualnie zaświadczenie potwierdzające działalność kandydata w kole naukowym, uczestnictwo w przedsięwzięciach podejmowanych w IFS, tłumaczenia, publikacje, itp. (jeśli dotyczy).

 

 

 

Dokumenty należy dostarczyć do dr D. Gołek-Sepetliewej (koordynatora programu) nie później niż data zakończenia rekrutacji tj. do dn. 10.04.2017.

 

O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy uzyskają próg kwalifikacyjny 3,76 (pod uwagę bierze się: średnią ocenę z dotychczasowego przebiegu studiów oraz średnią ocenę z egzaminów i zaliczeń z praktycznej nauki I lub II języka kierunkowego).

 

O miejscu studenta na liście rankingowej decyduje suma następujących składowych:

 

- średnia ocena z dotychczasowego przebiegu studiów,

 

- średnia ocena z egzaminów i zaliczeń z praktycznej nauki I lub II języka kierunkowego.

 

Do w/w sumy dolicza się punkty dodatkowe: np. za działalność w Kole Naukowym Slawistów (0,5 pkt.) za publikacje (0,5 pkt.), za tłumaczenia (0,5 pkt.).

 

 

OŚRODKI

 

Oferta programu na rok 2017/2018 obejmuje semestralny pobyt w następujących ośrodkach uniwersyteckich z krajów programu:

 

 

BUŁGARIA:

 

VELIKOTYRNOVSKI UNIVERSITET „SV. KIRIL I METODIJ” (2 miejsca)

 

SOFIA UNIVERSITY ST. KLIMENT OHRIDSKI (2 miejsca)

 

CHORWACJA:

 

JOSIP JURAJ STROSSMAYER UNIVERSITY OF OSIJEK (2 miejsca)

 

SVEUCILISTE U ZADRU / UNIVERSITY OF ZADAR (4 miejsca)

 

SVEUCILISTE U ZAGREBU / UNIVERSITY OF ZAGREB ( 3 miejsca)

 

UNIWERSITY OF SPLIT (2 miejsca)

 

CZECHY:

 

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE / MASARYK UNIVERSITY (2 miejsca)

 

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ (2 miejsca)

 

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI (2 miejsca)

 

UNIVERZITA PARDUBICE (4 miejsca)

 

GRECJA

 

NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS (2 miejsca)

 

SŁOWACJA:

 

CONSTANTINE THE PHILOSOPHER UNIVERSITY IN NITRA (1 miejsce)

 

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE (2 miejsca)

 

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI (2 miejsca)

 

UNIVERSITY OF ZILINA (1 miejsce)

 

SŁOWENIA:

 

UNIVERZA V LJUBLJANI (4 miejsca)

 

UNIVERZA V MARIBORU (1 miejsce)

 

FACULTETA ZA MEDIJE (2 miejsca)

 

MACEDONIA:

 

UNIVERZITET SV KIRIL I METODIJ VO SKOPJE (2 miejsca)

 

WĘGRY:

 

UNIVERSITY OF SZEGED (2 miejsca)

 

 

UWAGA:

 

Wykaz ośrodków akademickich z krajów partnerskich zostanie ogłoszony w najbliższym czasie.

 

 

 

Załączniki:

 

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMS W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

ZASADY REKRUTACJI I REALIZACJI WYJAZDÓW SMP W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

 

 

 

 

 

 

Studia i praktyki za granicą - Erasmus+ 2017/2018

2017-03-17

Autor:  Sekretariat

 

Studia i praktyki za granicą - Erasmus+ 2017/2018

Rekrutacja kandydatów na zagraniczne wyjazdy stypendialne w ramach programu Erasmus+ trwa.

W ramach Erasmus+ można realizować:

- część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,

- praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2017/2018 wyjazdy można realizować pomiędzy 1.06.2017 r. a 30.09.2018 r.

Aby wziąć udział w programie Erasmus+ należy:

1. Zapoznać się z ogłoszeniem o rekrutacji dostępnym w załączniku.

2. Wybrać zagraniczną uczelnię partnerską (w celu odbycia studiów) lub zagraniczną instytucję (aby wyjechać na praktyki).

3. Sprawdzić termin rekrutacji określony przez Instytut.

4. Wypełnić formularz aplikacyjny on-line:

- wyjazdy na praktyki: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp,

- wyjazdy na studia: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms 5.

5. Wydrukować formularz i złożyć go wraz z załącznikami w miejscu wskazanym w ogłoszeniu o rekrutacji.

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie, w zależności od kraju pobytu, rodzaju wyjazdu, sytuacji finansowej wyjeżdżającego studenta. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta. Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej. Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.

Zasady rekrutacji oraz realizacji wyjazdów, a także szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie www.erasmus.us.edu.pl:

- wyjazdy na studia: http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms

- wyjazdy na praktyki: http://www.erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp

 

 

IFS_REKRUTACJA_OGŁOSZENIE_2017_2018.pdf
 

PILNE - Rejestracja potwierdzająca na zajęcia SS1 i SS2

2017-03-17

Autor:  Administrator

Szanowni Państwo,

w dn. 20.03.2017r. o godz. 18:00 zostaną uruchomione rejestracje potwierdzające na wszystkie przedmioty obowiązkowe i do wyboru dla SS1 i SS2 w semestrze letnim 2016/2017.

Rejestracje zostaną zamknięte o godz. 23:59 w dn. 31.03.2017r.

Termin nie będzie przedłużany.

 

Harmonogram zajęć pokazowych II języka kierunkowego dla I roku SS1

2017-03-08

Autor:  Sekretariat

Szanowni Państwo,

 

W załączniku znajduje się harmonogram zajęć pokazowych z proponowanych Państwu 2 języków kierunkowych.

HARMONOGRAM_LEKCJI_POKAZOWYCH_DLA_I_ROKU.pdf
 

DYŻURY PRACOWNIKÓW IFS W SEM. LETNIM 2016/2017

2017-02-28

Autor:  Sekretariat

Szanowni Państwo,

w załączniku dostępny jest wykaz dyżurów pracowników IFS w semestrze letnim 2016/2017.

dyżury_semestr_letni_2016_2017.pdf
 

Szkolenie biblioteczne dla I roku

2016-10-06

Autor:  Sekretariat

Informujemy, że wszystkich studentów I roku obejmuje szkolenie biblioteczne. Jest ono dostępne na platformie edukacyjnej Wydziału Filologicznego pod adresem: http://el.us.edu.pl/wf

Szczegóły dostępne są w załączniku.

Szkolenie biblioteczne.pdf