informacje » Dydaktyka

Dydaktyka

Organizacja roku akademickiego

Aktualna organizacja roku akademickiego: zajęcia dydaktyczne, sesje, wakacje i dni wolne.

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSI)

Efekty kształcenia dla kierunku: filologia słowiańska (SSII)

Obowiązujące od roku akademickiego 2012/2013

Sylabusy 2013/2014

Sylabusy modułów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014 (SSI)

Sylabusy 2013/2014

Sylabusy modułów obowiązujących w roku akademickim 2013/2014 (SSII)

Siatki studiów

Do pobrania siatki studiów obowiązujące w IFS.

Opisy przedmiotów

Do pobrania opisy przedmiotów obowiązujących w danym roku akademickim.

ECTS

Informacje o Europejskim Systemie Punktów Kredytowych (The European Credit Transfer System) opracowanym przez Komisję Wspólnoty Europejskiej, który pozwala na międzyuczelnianą wymianę studentów i ustala zasady uznawania części studiów odbytych za granicą lub w innej uczelni danego kraju.

IOS, IDS i ITS

Regulamin indywidualnej organizacji studiów i indywidualnego toku nauczania.