informacje » Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej

Rada Instytutu Filologii Słowiańskiej

Skład Rady Instytutu Filologii Słowiańskiej

Przewodniczący RIFS: dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach

Sekretarz RIFS: mgr Anna Podruczna (przedstawiciel doktorantów)
prof. zw. dr hab. Barbara Czapik-Lityńska
prof. dr hab. Lech Miodyński

dr hab. Krystyna Jarząbek, prof. UŚ
dr hab. Józef Zarek
dr hab. Robert Bońkowski – Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Finansów
dr hab. Leszek Małczak
dr hab. Lucyna Spyrka
dr hab. Dariusz Tkaczewski
dr Magdalena
Błaszak – Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia, przedstawiciel adiunktów
mgr Anna Kowalik – przedstawiciel pracowników administracyjnych
– przedstawiciel studentów
– przedstawiciel studentów