informacje » Zakłady IFS

Zakłady IFS

Instytut Filologii Słowiańskiej jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego, która podlega Wydziałowi Filologicznemu. W ramach Instytutu Filologii Słowiańskiej działalność naukowo-badawczą prowadzi pięć zakładów, które dodatkowo realizują projekty związane z popularyzacją slawistyki. Instytut Filologii Słowiańskiej kształci studentów zgodnie z wytycznymi Krajowych Ram Kwalifikacji oraz obowiązującym w Uniwersytecie Śląskim Systemem Jakości Kształcenia.

 

Zakład Współczesnych Języków Południowo- i Zachodniosłowiańskich

Zakład Badań Kontrastywnych i Glottodydaktyki

Zakład Slawistyki Kulturoznawczej

Zakład Literatur Słowiańskich

Zakład Teorii Literatury i Translacji