informacje » Dyrekcja

Dyrekcja

Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej
dr hab. Mariola Szymczak-Rozlach
email: mariola.szymczak-rozlach@us.edu.pl
tel. (032) 36-40-847

Z-ca Dyrektora ds. Nauki, Współpracy Międzynarodowej i Finansów
dr hab. Robert Bońkowski
email: robert_bon@o2.pl
tel.  (032) 36-40-930

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Magdalena Błaszak
email: magdalena.blaszak@us.edu.pl
tel. (032) 36-40-935