informacje » Rekrutacja

Rekrutacja

O studiach

Ogólna informacja o studiach slawistycznych

Kryteria kwalifikacji

Aktualne zasady postępowania rekrutacyjnego na I i II stopień studiów stacjonarnych.

Sylwetka absolwenta

Opis metod dydaktycznych i efektów kształcenia po I i II stopniu studiów stacjonarnych.

Akademiki i stypendia

Informacje o możliwości zakwaterowania w akademikach i pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.
Oferta badawczo-promocyjna Wydziału Filologicznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych