informacje » Nauka i badania » Tematy badawcze

Tematy badawcze

  • prof. zw. dr hab. Bożena Tokarz: Teoria translacji
  • prof. dr hab. Lech Miodyński: Słowiańskie teksty kultury
  • dr hab. prof. UŚ Maria Cichońska: Składnia, semantyka i pragmatyka języków słowiańskich
  • dr hab. prof. UŚ Krystyna Jarząbek: Słowiańskie językoznawstwo konfrontatywne wobec potrzeb glottodydaktyki
  • dr hab. Józef Zarek: Tendencje rozwojowe literatur południowo- i zachodniosłowiańskich
  • dr hab. Robert Bońkowski: Morfologia języków słowiańskich w ujęciu synchronicznym i diachronicznym
  • dr hab. Leszek Małczak: Dyskurs literacki i dyskurs literaturoznawczy