informacje » Dydaktyka » IOS, IDS i ITS

IOS, IDS i ITS

W roku 2014/2015 podania o IOS, IDS i ITS przed ich złożeniem do Dziekana ds. Studentów i Kształcenia opiniowane są przez Dyrektora IFS ds. Kształcenia

Procedura przyznawania IOS/ITS/IDS odbywa się w 3 krokach:

1. Dyrektor IFS ds. Kształcenia opiniuje podanie studenta po zasięgnięciu opinii prowadzących
2. w przypadku opinii pozytywnej prowadzący określają szczegółowy tryb zaliczania przedmiotu (poprzez wypełnienie tabeli)
3. po uzyskaniu wymaganych wpisów i podpisów prowadzących podanie składane jest do Dziekana ds. Studentów i Kształcenia (za pośrednictwem skrzynki przed dziekanatem)

Materiały do pobrania:

IOS, IDS i ITS wg Regulaminu studiów w Uniwersytecie Śląskim: pobierz
Wzór podania o IOS: pobierz
Wzór podania o przedłużenie sesji: pobierz