informacje » Dla studentów

Dla studentów

Harmonogramy dla studentów IFS

Aktualny plan zajęć dla studentów, podział roku akademickiego na tygodnie parzyste i nieparzyste, harmonogram aktualnej sesji egzaminacyjnej.

 

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący od roku akademickiego 2012/2013 – ważny od 1 października 2012

Regulamin studiów

Regulamin studiów obowiązujący studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 1 października 2012 roku.

Kodeks etyki studenta UŚ

Regulamin dyplomowania na Wydziale Filologicznym UŚ

Praktyki

Opis studenckich praktyk zawodowych i kontakt z opiekunem.

Wymiana międzynarodowa

Informacje o miastach goszczących stypendystów, do pobrania materiały dotyczące wyjazdów stypendialnych w ramach programu UE Socrates/Erasmus i kontakt z koordynatorem programu.

Dyżury pracowników

Terminy dyżurów pracowników naukowych IFS w bieżącym roku akademickim i w czasie sesji egzaminacyjnej.

Pomoce dydaktyczne

Praktyczne strony internetowe: słowniki online, translatory, lektury, korpusy językowe itp.