Loading images...

 

Ogłoszenia Dla studentów
  2016-12-18 Konferencja naukowa pt. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III, Wrocław 16-17.03.2017 
  2015-01-30 SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ na Facebook'u 
 Zobacz wszystkie >> 
  2017-02-23 Odwołanie zajęć z dr M. Gawlak 
  2017-02-23 Godziny pracy sekretariatu IFS w dn. 24.02.2017 
  2017-02-21 HARMONOGRAM - aktualizacja 21.02 
  2017-02-21 HARMONOGRAM - aktualizacja 21.02 
  2017-02-20 Zajęcia dr D. Gołek-Sepetliewej 
  2017-02-19 PILNE - Rejestracja na moduły ogólnouczelniane -II rok SS2 
  2017-02-17 Wyjazdy stypendialne 2017/2018 - Czechy, Słowenia 
  2017-02-17 Terminy dyżurów dr hab. M. Szymczak-Rozlach 
  2017-02-17 Poprawkowa sesja egzaminacyjna - aktualizacja harmonogramu 
  2017-02-11 Podział na tygodnie P i NP 
  2017-02-02 Wyjazdy stypendialne 2017/2018 - ważna informacja 
  2016-10-06 Szkolenie biblioteczne dla I roku 
 Zobacz wszystkie >> 

   

Partnerzy IFS UŚ: