Loading images...

 

Ogłoszenia Dla studentów
  2016-08-02 Godziny pracy Sekretariatu w sierpniu 
  2016-07-12 Zaproszenie na kolokwium polsko-bułgarskie 
  2016-07-12 Konferencja Języki Specjalistyczne 
  2016-06-28 Międzynarodowa konferencja naukowa Od słowa do słowa 
  2016-06-28 Konferencja Słowiańskie przyjemności 2 
  2015-01-30 SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ na Facebook'u 
 Zobacz wszystkie >> 
  2016-08-02 Godziny pracy Sekretariatu w sierpniu 
  2016-06-15 Egzamin poprawkowy WdJ-1 dla I roku kroatystów 
  2016-06-07 DYŻURY PRACOWNIKÓW IFS SESJA LETNIA - aktualizacja 
  2016-06-06 HARMONOGRAM SESJI LETNIEJ 
  2016-05-30 XI Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TALENTY 2016, 25-27.11.2016, Uniwersytet Wrocławski 
 Zobacz wszystkie >> 

   

Partnerzy IFS UŚ: