Loading images...

 

Ogłoszenia Dla studentów
  2017-01-12 Wystawa i Sesja naukowa pt. KAROL IV cesarz i król czeski, CINiBA, 18.01.2017 
  2017-01-05 Wyjazdy na spektakle teatralne 
  2016-12-18 Konferencja naukowa pt. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III, Wrocław 16-17.03.2017 
  2015-01-30 SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ na Facebook'u 
 Zobacz wszystkie >> 
  2016-10-06 Szkolenie biblioteczne dla I roku 
 Zobacz wszystkie >> 

   

Partnerzy IFS UŚ: