Loading images...

 

Ogłoszenia Dla studentów
  2016-12-18 Konferencja naukowa pt. Słowiańszczyzna dawniej i dziś – język, literatura, kultura III, Wrocław 16-17.03.2017 
  2015-01-30 SlawUŚ, Instytut Filologii Słowiańskiej UŚ na Facebook'u 
 Zobacz wszystkie >> 
  2017-02-21 HARMONOGRAM - aktualizacja 21.02 
  2017-02-21 HARMONOGRAM - aktualizacja 21.02 
  2017-02-21 Zajęcia dr M. Buczek 
  2017-02-21 Zajęcia dr hab. I. Genew-Puhalewej 
  2017-02-20 odwołanie zajęć z dr M. Błaszak 
  2017-02-20 Zajęcia dr D. Gołek-Sepetliewej 
  2017-02-19 PILNE - Rejestracja na moduły ogólnouczelniane -II rok SS2 
  2017-02-19 odwołanie zajęć z dr M. Gawlak 
  2017-02-17 Wyjazdy stypendialne 2017/2018 - Czechy, Słowenia 
  2017-02-17 Terminy dyżurów dr hab. M. Szymczak-Rozlach 
  2017-02-17 Poprawkowa sesja egzaminacyjna - aktualizacja harmonogramu 
  2017-02-11 Podział na tygodnie P i NP 
  2017-02-02 Wyjazdy stypendialne 2017/2018 - ważna informacja 
  2017-01-31 PILNE - Rejestracja na praktyki zawodowe - 3 rok SS1 
  2017-01-20 PILNE - Rejestracja potwierdzająca na zajęcia 
  2016-10-06 Szkolenie biblioteczne dla I roku 
 Zobacz wszystkie >> 

   

Partnerzy IFS UŚ: